Nezaradené

1. január

Povedal som: Ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas.

Žalm 31:15b-16a

Na začiatku nového roku je dobré pripomenúť si skutočnosť, že čas nášho života je v Božích rukách. O kom to však platí? Vari len o tých, ktorí spolu s Dávidom vyznávajú: Ty si môj Boh? Nie, rovnako to platí o veriacich ako i o neveriacich. Čas života každého človeka je v Božej ruke. Rozdiel je len v tom, že zatiaľ čo veriaci o tom vie a je to pre neho zdrojom veľkej útechy a povzbudenia, neveriaci o tom nevie. Preto žije v presvedčení, že čas je v jeho rukách. Samozrejme, že je to ilúzia, sebaklam, ktorý neveriaci zistí až na konci, na smrteľnej posteli. Veď skúste na konci života pridať k svojmu životu hoci len deň života alebo aspoň hodinu. Čo zistíte? Že svoj život nepredĺžite ani len o minútu. Prečo nie? Lebo váš čas nie je vo vašej ruke. Na konci vašich dní zistíte, že smrť je silnejšia než všetka vaša vôľa a túžba predĺžiť čas svojho života. Keď raz Boh povie: Koniec!, tak ten koniec príde a vy s tým nebudete môcť urobiť nič.

To, čo neveriaci zistí až na konci, veriaci vie od začiatku: Môj čas nie je v mojej ale v Božej ruke. Ako dobre! Veď čo vieme o tejto ruke či lepšie povedané o samom Bohu? Nemusíme ísť ďaleko. Stačí, keď si prečítame, čo o Bohu hovorí v tomto žalme žalmista.

Hospodine, ty si moja skala, moja pevnosť. Vykúpil si ma, verný Bože. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v tiesni, vypočul si môj úpenlivý hlas. Aká nesmierna je tvoja dobrota! Hospodin mi zázračne prejavil milosť. Hospodin chráni verných.

Keby sme to ako ľudia Novej zmluvy previedli na spoločného menovateľa, tak by sme o tejto ruke mohli povedať, že je to prebodnutá ruka. V tvojej prebodnutej ruke, ktorá sa z lásky ku mne nechala pribiť na kríž, je môj čas. Vieš ešte o nejakej inej ruke, ktorá by pre teba urobila to, čo táto ruka? Vieš ešte o inej ruke, ktorá by bola silnejšia, vernejšia, láskavejšia, milosrdnejšia než táto prebodnutá ruka? V nej je môj i tvoj čas. Keby sme na začiatku roka vedeli len toto, vedeli by sme dosť na to, aby sme mohli do budúcich dní vykročiť ako ľudia nádeje.

Pane, ďakujeme, že je to tvoja ruka, v ktorej sú všetky naše dni.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal