Nezaradené

11. november

Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie? Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho páľčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to.

Jonáš 3:8-10

K pravému pokániu patrí nielen ľútosť nad hriechom, nielen prosba o odpustenie hriechu, ale aj rozchod s hriechom. Preto kráľ hovorí: Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty. Tu máme odpoveď na otázku, či sa dá zmerať pravosť pokánia. Áno, dá. Každé pokánie sa musí merať ovocím pokánia a tým je zmena života. Nejde o to, koľko sĺz sme vyronili, ale čo sa v našom živote zmenilo.

Ale teraz prichádza najdôležitejšia otázka: Čo na to povie Boh? Veď kráľ končí svoju reč otázkou: Kto vie? Boh sa môže zmilovať, ale kto vie, či tak aj urobí. Môže i nemusí.

Áno, Boh nemusí udeliť svoju milosť, lebo milosť je nenárokovateľná. Ale Boh chce udeliť milosť. Lebo On je veľký čo do milosti. V tom je naša nádej, že keď prídeme v pokání k Nemu a vložíme sa do jeho rúk, On sa zachová milostivo. Nie preto, akí sme my, že sme kajúcni, ale preto, aký je On, že je milostivý. V tejto dôvere vkladá kráľ seba i celé mesto do Božích rúk. Vo svojej dôvere nie je zahanbený. Boh sa zmiloval a svoj súd nevykonal.

Boh radšej odpúšťa ako trestá. Radšej spasí, ako súdi. Keď sa Ninive odvrátilo od svojej zlej cesty, Boh sa odvrátil od zlého, ktoré mu chcel vykonať. Keď sa Ninive obrátilo k Bohu v pokání, On sa obrátil k nemu v milosti a odpustení. Veď od začiatku bol jeho zámer mesto zachrániť, nie ho zničiť. Preto poslal Jonáša so zvesťou súdu i milosti. Preto o veľa rokov neskôr poslal na svet svojho Syna, nie aby súdil svet, ale aby spasil svet pred súdom.

Po tom, čo sa stalo na Golgote, otázka už viac neznie: Ktovie, či Boh chce udeliť milosť, alebo nie. Odvtedy otázka znie: Ktovie, či Ty chceš, či Ty stojíš o Božiu milosť. Boh stojí o teba. Stojíš i ty o Neho?

Pane, ďakujeme, že nemusíme pochybovať o tvojej ochote odpustiť!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal