Nezaradené

12. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Lukáš 9: 23

Ježiš nechce náš obdiv, ale naše nasledovanie. Preto sa na všetkých svojich potenciálnych nasledovníkov obráti s výzvou: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš nerobí lacný nábor s lacnými sľubmi. Hneď na začiatku predloží cenu nasledovania. Čo nás to bude stáť. To isté, čo Ježiša stálo jeho mesiášstvo. Kríž. Ako niet mesiášstva bez kríža, niet ani nasledovania bez kríža. Lebo kríž nie je len pre Krista, ale aj pre kresťana. Je pre všetkých nasledovníkov Ježiša Krista.

Čo znamenal kríž pre Krista? Zástupnú smrť za naše viny. Čo znamená kríž pre kresťana? Denné umieranie sebe. Kríž je dopravným prostriedkom nášho Ja, našej starej sebeckej človečiny. Keď v tej dobe niekto niesol kríž, všetkým bolo jasné, že ide na popravisko. Na miesto, kde ho čaká smrť. Lebo kríž bol nástrojom popravy. Na kríži sa zomieralo bolestnou, krutou smrťou. Ježiš nám tak obrazom kríža hovorí, ako máme naložiť so svojím Ja. Že naše Ja si nezaslúži nič iné ako smrť. A to dennodennú smrť: Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nielen príležitostne, ale neprestajne.

Ale prečo každý deň? Lebo s naším Ja sa nedá skoncovať raz a navždy. Ono je ako mačka, ktorá má deväť životov. Raz ho pribijeme na kríž, ale ono sa znovu a znovu pokúša z neho zísť dolu. Preto ho musíme vždy znovu a znovu, dennodenne križovať. Aj tisíckrát denne mu povedať svoje nie. Niesť kríž tak znamená zapierať sám seba. A zapierať sám seba znamená niesť kríž.

Ježiš nás nevolá k sebaovládaniu, ale k sebazapreniu. Stoici považovali sebaovládanie za cnosť, ktorá bola hodná obdivu. Sebazaprenie však znamená povedať sebe nie a Ježišovi áno. Vždy, keď sa naša vôľa skríži s Božou vôľou, máme povedať nie svojej vôli a áno Božej vôli. Lebo len ten, kto zomiera sebe, môže žiť pre Krista. Môže Ho nasledovať, kráčať v jeho stopách. To je Ježišova podmienka pre všetkých, ktorí chcú ísť za Ním. Len jedna, ale platí pre každý deň: Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Pane, odpusť nám, keď Ťa chceme nasledovať bez križovania svojho Ja!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal