Nezaradené

14. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Vtedy mu diabol povedal…

Lukáš 4: 1 – 3

Ježiš sa vrátil od Jordánu… Vieme, čo sa tam odohralo. Ježiš sa postaví do radu hriešnikov a nechá sa pokrstiť Jánom. Tým vykročí na cestu kríža, z ktorej Ho chce diabol zviesť. Nevystaví Ho pokušeniam, akým bežne vystavuje nás. Nebude Ho zvádzať k prestúpeniu Božích prikázaní. To by bolo príliš priehľadné. Diabol siahne po pokušeniach najťažšieho kalibru. Trúfa si zviesť Božieho Syna z cesty poslušnosti. To je ľudsky nemožné, ale diabol si trúfa. Nič iné mu nakoniec nezostáva, len sa o to pokúsiť.

Veď raz už veľký úspech dosiahol. Bolo to hneď na začiatku, keď k hriechu zviedol prvých ľudí, Adama a Evu. Adama, ktorý ako hlava ľudského pokolenia strhol do záhuby celé ľudstvo. Ktorý ako hlava ľudského pokolenia strhol celé ľudstvo do záhuby. Ale tu je nový Adam. Ten prvý prehral v raji. Posledný Adam je vystavený pokušeniu na púšti. Cez prvého Adama nás diabol pripravil o raj na zemi. Cez druhého Adama nás chce pripraviť o raj v nebi. Lebo Ježiš tu nestojí len sám za seba. Stojí tu aj za nás ako náš reprezentant. Ak On zlyhá, svet je beznádejne stratený. A my spolu s ním.

Ježiš strávi štyridsať dní na púšti bez jedla, takže celkom vyhladne. S hladom prichádza pokušenie. Veď časy núdze a nedostatku, medzi ktoré Pavol uvádza aj hlad, sú vždy aj časy pokušenia, ktoré nás chcú odlúčiť od Kristovej lásky (Rim 8:35). Tu však s hladom neprichádza len pokušenie, ale aj samotný pokušiteľ: Vtedy mu diabol povedal… Práve vtedy, keď Ježiš vyhladne. Práve vtedy si diabol na Neho trúfne. A nielen na Neho. Aj na nás. Veď vo chvíľach telesnej núdze a slabosti sme veľmi zraniteľní. A diabol to vie pohotovo využiť. Veď on využíva každú príležitosť k tomu, aby nás pokúšal. Tu však vidíme Božiu solidaritu s nami. Veď Ježiš sa nám stal podobným vo všetkom s výnimkou hriechu. On poznal hlad nielen zvonku, ale aj z vnútra. A nielen hlad. Preto nám rozumie, ale aj pomáha. A to i vo chvíľach rôzneho nedostatku. Aby nás nič, ani hlad neodlúčil od jeho lásky. Tak ako hlad ani jeho neodlúčil od lásky jeho Otca.

Pane, stal si jedným z nás, aby si vybojoval boj aj za nás. Ďakujeme Ti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal