Biblia a teológia

19. apríl

Bolo okolo šiestej hodiny a nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa napoly roztrhla.

Lukáš 23:44

Čo znamená Ježišov kríž pre nás? Lukáš to vyjadruje obrazom chrámovej opony, ktorá sa v hodine Ježišovej smrti roztrhla napoly. Jej roztrhnutie má tiež hlboký symbolický význam. Chrámová opona totiž oddeľovala svätyňu svätých, symbolické miesto Božej prítomnosti od ostatných bohoslužobných priestorov. Celé stáročia táto opona pripomínala židovskému národu, že prístup k svätému Bohu je pre hriešneho človeka prísne zakázaný. Len raz v roku mohol najvyšší kňaz vstúpiť za oponu s krvou obetovaného baránka. Ale ani každoročná obeť, prinesená najvyšším kňazom nič nezmenila na tom, že chrámová opona naďalej zostala na svojom mieste  ako neprekonateľná bariéra medzi Bohom a človekom.

Vo chvíli Ježišovej smrti však dochádza k nadprirodzenému zásahu. Opona sa roztrhne od hora nadol, smerom od Boha k človeku na znamenie, že odteraz je už všetko inak. Už viac neplatí: Vstup zakázaný! Miesto toho platí: Vstup je voľný! Ježišova obeť znamená odstránenie bariéry medzi Bohom a človekom, bariéry vytvorenej hriechom človeka. Krv, ktorú Ježiš vniesol za oponu ako najvyšší Veľkňaz, je jeho vlastná krv, krv Božieho Baránka. Moc tejto krvi je taká, že stačí na konečné odstránenie celé stáročia neprekonateľnej bariéry.

Ježiš vstúpil do tmy Božieho súdu, aby som ja mohol vstúpiť do svetla Božej prítomnosti. On vstúpil tam, kde nemusel, aby som ja mohol vstúpiť tam, kam som nesmel. Alebo inak povedané: Tam, kde som mal vstúpiť ja, do tmy večného zatratenia a opustenia od Boha, vstúpil Ježiš. A tam, kde On prebýval od večnosti spolu s Otcom ako Syn, môžem teraz vstúpiť i ja ako Božie dieťa. Miesto, ktoré On opustil kvôli mne, opustil preto, aby ho otvoril i pre mňa. Zatvorené dvere k Otcovi sa vďaka Kristovej obeti otvorili dokorán i pre mňa!

Pane, klaniame sa Ti, vzývame a oslavujeme Ťa za moc tvojej obete!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal