Nezaradené

19. január

Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. Zrazu sa na mori strhla veľká búrka, že vlny sa valili na loďku Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho: Pane, zachráň nás, hynieme! On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Ľudia hovorili s úžasom: Ktože je to, že víchor a more ho poslúchajú?

Matúš 8:23-27

Čo je to, čo zobudilo Ježiša? Nebola to búrka. Počas nej pokojne spal. Bolo to volanie jeho učeníkov. Búrka ho nechala hluchým, ale nie ich volanie. Žiadna búrka nemôže prehlušiť naše volanie. A žiadne naše volanie nenechá Ježiša hluchým. Ale kto je to, kto tu na Neho volá? Bojazliví, maloverní ľudia. Tak Ježiš nazýva svojich učeníkov. Nemusíme byť ľuďmi veľkej viery, aby sme mohli volať k Ježišovi. On počuje i volanie bojazlivých i volanie ľudí malej viery. Ba práve takých. Lebo dôležité nie je to, kto volá, ale na koho volá. Adresátom tohto volania je Pán, ktorý má moc zachrániť hynúcich.

Pane, zachráň nás, hynieme! Tak volajú učeníci na Ježiša. Oni sú tí, ktorí hynú. On je ten, ktorý môže zachrániť. Tak to vidia učeníci a veľmi správne. A predsa sa v niečom mýlia. To, čo tu hynie, nie sú oni, ale ich viera. Čím menšia je ich viera, tým väčší je ich strach.

Ktorú búrku začína Ježiš riešiť ako prvú? Podľa nás by mal najprv vyriešiť vonkajšiu búrku, ktorú predstavujú vlny a vietor. Keď sa odstráni vonkajšia príčina, tak sa vyrieši  i vnútorná búrka, ktorú predstavuje strach učeníkov. Ježiš však začína riešiť vnútornú búrku, keď karhá učeníkov: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? To znamená, že vnútorná búrka nemá vonkajšiu príčinu, ako si to myslia učeníci. Ona má vnútornú príčinu, ako ukazuje Ježiš. Je ňou strach, čiže nedostatok viery. Prečo sa bojíme? Lebo nedôverujeme Ježišovi. Strachu sa nikdy nezbavíme tým, že sa prestaneme báť. Zbavíme sa ho tým, keď začneme veriť. Z čoho sa však rodí viera, ktorá vyháňa strach? Z poznania, že Pán je i Pánom búrok. Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Utíšením búrky na mori dáva Ježiš učeníkom a nám spolu s nimi uistenie, že niet takých okolností života, ktoré by neboli pod jeho kontrolou. Kto toto vie, ten sa nemusí báť.

Pane, ďakujeme za toto uistenie. Pomôž nám na ňom založiť našu dôveru v Teba!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal