Nezaradené

2. december

Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabbúni! čo znamená: Učiteľ!

Ján 20:16

Mária v to prvé veľkonočné ráno hľadá Ježišovo mŕtve telo, ale nájde živého Pána. Lepšie povedané, On nájde ju. Veď je to vzkriesený Pán, ktorý vyhľadá plačúcu Máriu pri prázdnom hrobe. Ale hoci sa On postaví vedľa nej, priam na dosah ruky, jej je to zatiaľ máločo platné. Tu vidíme, aký veľký rozdiel je medzi Ježišovou prítomnosťou a osobným stretnutím s Ním. Veríme, že On je prítomný aj tam i vtedy, keď sa schádzame na bohoslužby. Veď nám zasľúbil svoju prítomnosť. Ale byť v Ježišovej prítomnosti je jedna vec a osobne sa s Ním stretnúť je celkom iná. Môžeme byť v jeho prítomnosti a odísť domov bez toho, aby sme sa s Ním osobne stretli. Lebo tak ako Márii aj nám stojí veľa vecí v ceste, aby sa tak stalo.

Ako sa jeho prítomnosť pri hrobe zmení na Máriino osobné stretnutie s Ním? Dvakrát čítame, že sa k Nemu obrátila. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša… (Jn 20:14). Ona sa obrátila a povedala mu… (v. 16). Prvýkrát je obrátená k Ježišovi len telesne, ale vnútorne je stále obrátená k hrobu, k mŕtvemu telu, ktoré hľadá. Ona stále žije v zajatí svojich myšlienok, ktoré ju vzďaľujú od Ježiša. Čo z toho, že On je prítomný, keď pre ňu je stále mŕtvy?

Tak je to i s nami. Aj my sme príliš zaujatí tým, čím žijeme. Je to stále s nami. Sprevádza nás to na každom kroku. Prichádzame s tým i na bohoslužby, prinášame to i tam, kde je Ježiš prítomný. Telesne sme síce obrátení k Nemu, ale vnútorne, svojím duchom sme Mu vzdialení. A vtedy i nám je jeho prítomnosť máločo platná. Potom môžeme s Ním viesť i rozhovor, ale ten vyznieva práve tak nezmyselne ako Máriin rozhovor s Ježišom. Ona si od Neho pýta mŕtve telo svojho Pána a pritom On stojí pred ňou živý! Z našej strany je neraz ťažké sa i v Ježišovej prítomnosti dostať k osobnému stretnutiu s Ním. Ale čo je ťažké pre nás, nie je ťažké pre Neho. A v tom je naša nádej. Lebo On nadviaže rozhovor s nami zo svojej strany. On osloví nás. Potom je už na nás, aby sme Mu odpovedali.

Pane, oslov i nás tak, aby sa tvoja prítomnosť obrátila na stretnutie  s Tebou!Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal