Nezaradené

2. január

Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu.

Matúš 6:5

Skôr ako nám Ježiš povie, ako sa máme modliť, povie nám, ako sa modliť nemáme. Nemáme sa modliť ako pokrytci. Grécke slovo hypokrytés (pokrytec) označovalo herca v divadle. Keď herec stál na javisku, na tvári mal masku, v ktorej odohral svoju divadelnú rolu. Keď z javiska zišiel dole, masku si zložil z tváre a bol opäť sám sebou. Herec bol teda človek dvoch tvárí. Tvár s maskou mal pre verejnosť, pre publikum v divadle. Tvár bez masky mal v súkromí.

Ježiš nám hovorí: Keď sa modlíš, nebuď herec, človek dvoch tvárí, ktorý si na verejnosti založí na tvár masku zbožnosti a hrá zbožnú rolu. Kedy sa pri modlitbe stávame hercami? Keď nám ide o to, aby sme urobili na ľudí dojem. Toto bol motív farizejov. Preto si pre svoje modlenie vyberali také miesta na verejnosti, kde by boli dobre viditeľní. Aby mali svojich divákov, na ktorých by urobili dojem svojou zbožnosťou. Osvojili si tak mentalitu hercov, pre ktorých sa vonkajšok stal dôležitejším než vnútro.

Keď žijeme v spoločenstve, ktoré si cení zbožnosť, sme v pokušení robiť niečo len preto, aby sme to ocenenie dosiahli. Vtedy sa bohoslužobné priestory stávajú pre nás javiskom a my sa stávame hercami, ktorí hrajú svoju zbožnú rolu pre publikum. Modlíme sa len preto, že sú okolo nás ľudia. Keby neboli, tak by sme sa nemodlili. Tým predstierame niečo, čo nie je o nás pravda.

Čo platí o hercoch v divadle? Že za svoj výkon sú odmenení potleskom. A čo platí o zbožných hercoch? To isté. Ježiš hovorí: Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu. Čo hľadajú, to i dostanú. Hľadajú potlesk, chválu u ľudí, tak ju i dostanú. Ale to je všetko. Od Boha už nič nedostanú. Aké smutné! Mať odmenu u ľudí, ale prísť o odmenu u Boha! To sú tie najväčšie straty v živote, keď si všetku odmenu vyberieme už tu na zemi. Lebo vtedy sa pripravíme o Božiu odmenu vo večnosti.

Pane, pomôž nám, aby sme nechceli modlitbou priťahovať pozornosť iných na seba!

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal