Nezaradené

2. marec

Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste ?Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa! Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, čo budú prvými a sú prví, čo budú poslednými.

Lukáš 13:23-30

Keď hospodár vstane a zavrie dvere. Aké dvere? Ježiš povedal: Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený (Jn 10:9). Ale príde deň, keď Ježiš prestane byť dverami do Božieho kráľovstva. Keď prestane byť Spasiteľom človeka a stane sa jeho Sudcom. Tento súd prebehne veľmi rýchlo a jednoducho. Žiadne zdĺhavé vyšetrovanie nebude potrebné. Dvere sa zatvoria a rozdelia ľudí na tých, ktorí budú vo vnútri a na tých, ktorí zostanú vonku.

Predo dvermi zostanú tí, ktorí prišli neskoro. Ktorí prepásli svoju príležitosť vojsť dnu. Stalo sa to pre ich ľahostajnosť. A predsa sú nemilo prekvapení, že zostali von vymknutí. Oni totiž žili v tom, že budú vo vnútri. Spoliehali sa na to, že Ježiša poznajú. Veď učil na ich uliciach. Stoloval pri ich stole… Práve pri nich sa naplnilo, že prví budú poslednými.

Kto sú tí prví? To sú Ježišovi súčasníci, príslušníci židovského národa, ktorí ako prví mali príležitosť a výsadu Ho počuť. Ale prečo sa z prvých stali poslední? Keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. Keď potom chceli, už nemohli. Dvere už boli zatvorené. Čas milosti pre nich skončil.

Kto sú tí poslední? To sú pohania, obyvatelia národov, ktorí prišli zo všetkých strán sveta. To sme i my. Ako sa poslední stali prvými? Tak, že poslúchli Ježišovu výzvu a vstúpili dnu. Dnes je však všetko inak. Dnes tí prví sme my, príslušníci kresťanských cirkví. I obyvatelia takzvaných kresťanských krajín. Dnes Ježiš učí na našich uliciach. Len aby sme sa i my nestali poslednými! Ľuďmi, ktorí sa viac spoliehajú na svoju cirkevnú príslušnosť, nie na Ježiša.

Pane, chráň nás pred falošným spoľahnutím sa!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal