Nezaradené

2. november

Jozef potom odišiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dótane. Len čo ho v diaľke zazreli a skôr než sa k nim priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou: Pozrite, prichádza majster snov! Poďte, zabime ho! Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami! Keď to počul Rúben, v snahe vytrhnúť im ho z rúk, povedal: Nesiahajte mu na život. Rúben im ďalej vravel: Neprelievajte krv! Hoďte ho do cisterny na púšti, ale nevzťahujte naňho ruky! Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi. Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe, potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, bez vody.

Genezis 37:17 – 24

Poďte, zabime ho! Miera nenávisti Jozefových bratov sa odhalí vo chvíli, keď majú príležitosť dať jej voľný priechod. Je bratská láska, ktorá je silná. Je aj bratská nenávisť, ktorá je niekedy ešte silnejšia. Bratia sa chcú zbaviť Jozefa, ktorý je pre nich neznesiteľným bremenom. Kto sa nechá premôcť hnevu a nenávisti, pre toho sa ten druhý stane ťažkým bremenom. Uvidíme, čo bude s jeho snami! Bratia netušia, že to budú práve oni, ktorí veľkou mierou prispejú k ich splneniu. Práve vďaka tomu, že zavrhnú Jozefa, sa raz on stane ich záchrancom. Tak predivne sa naplnia Božie plány záchrany!

Ako však Boh prekazí vražedné plány Jozefových bratov? Najprv cez Rúbena. Rúben je prvorodený syn, ktorý mravne zlyhal. Vyspal sa s otcovou vedľajšou ženou Bilhou. Preto si to chce u otca „vyžehliť“. A teraz sa mu ponúkne veľká príležitosť, zachrániť otcovho miláčika. Preto hovorí: Nesiahajte mu na život. Prečo to hovorí? Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi. Rúben má úprimnú snahu zachrániť Jozefa, ale má strach postaviť sa proti bratom. Preto taktizuje: Hoďte ho do cisterny na púšti. Plánuje, že Jozefa z nej neskôr vytiahne. A výsledok? V čase jeho neprítomnosti bratia predajú Jozefa do otroctva. Rúbenovi tak zostanú len oči pre plač: Kam sa len podejem (v.30)? Chcel dobre, ale taktizoval. Preto jeho plán záchrany Jozefa stroskotal.

Rúbenovo bedákanie je veľkou výstrahou. Nestačí len chcieť dobre. Za dobro sa treba aj celou váhou postaviť. Ľudia, ktorí sú nerozhodní v dobrom, sa nakoniec stávajú spoluvinníkmi a spolupáchateľmi zlých. Lebo rozhodnosť zlých vždy zvíťazí nad nerozhodnosťou dobrých.

Pane, odpusť nám našu zbabelosť, keď sme sa báli postaviť proti zlu!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal