Biblia a teológia

2. november

Spýtali sa ho: Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pred nami utíšilo? More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Odpovedal im: Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká búrka. Potom muži veslovali, aby sa vrátili k pevnine, ale nemohli, lebo more sa proti nim búrilo čoraz väčšmi.

Jonáš 1:11-13

Muži na palube sú oslovení Jonášovým svedectvom o Bohu. Oslovení, ale ešte nie premožení. Celá ich pozornosť je stále upriamená len na to, ako si zachrániť život, ako vyviaznuť z tejto situácie živí a zdraví. Preto hovoria Jonášovi: Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo? Vedia, že Jonáš je príčinou búrky. Sám im povedal: …pre mňa vás postihla táto búrka. Potom Jonáš musí byť aj riešením búrky. Ale keď im hovorí, aby ho hodili do mora a ono sa utíši, takéto riešenie neprijímajú. Aspoň nie hneď. Nechcú mať na svedomí jeho smrť.

To je na nich pekné. Nechcú sa zachrániť na úkor druhého. Ale nevidia, alebo nechcú vidieť, že toto zdanlivo absurdné riešenie je v skutočnosti Božím riešením, Božou cestou záchrany pre nich i pre Jonáša. A tak to skúšajú po svojom. Chcú sa zachrániť i bez Boha. Zo všetkých síl veslujú, aby dostali loď k pevnine.

Človek je už raz taký, že radšej vyvinie všetku svoju snahu a vynaloží všetko svoje úsilie, len aby si v živote poradil bez Boha. Aby sa nemusel utiecť k Bohu vo svojej bezmocnosti. Lebo uznať si svoju bezmocnosť, priznať si, že na svoj život nestačím sám, je veľmi pokorujúce. Človek to skúša sám, znovu a znovu, aby nakoniec zistil to, čo zistili títo námorníci.

Čo zistili? Že nemôžu bojovať s Bohom, ktorý učinil more. Čítame, že more sa proti nim búrilo čoraz väčšmi. Boh na nich ešte viac pritlačil. Oni zo všetkých síl veslujú, ale na rozbúrené more nestačia. Požehnaná nemohúcnosť! Lebo v  našej nemohúcnosti je skrytá Božia milosť. Veď to najhoršie, čo sa nám môže stať, je, keď si v živote poradíme i bez Boha. Námorníci si bez Neho neporadili. Vďaka Bohu, že nie. A tak budú nútení znovu volať, ale už nie k svojim pohanským modlám, ale k Bohu, o ktorom počuli od Jonáša. Výsledkom tohto volania bude záchrana, ktorú prežijú.

Pane, ďakujeme za poznanie, že na svoj život nestačíme sami!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal