Biblia a teológia

Pamätajte na kráľa Ježiša

V Novej zmluve je príkaz, ktorý by sme mali pozdvihnúť na smerodajnú ašpiráciu pre náš život.

Pochádza od apoštola Pavla z obdobia tesne pred jeho popravou a nájdeme ho v poslednom z jeho listov. Je daný Timotejovi, jeho synovi vo viere, spolu s ďalšími pokynmi pre kresťanský život a vedenie. Po povzbudení Timoteja, aby pri behu znášal utrpenie, Pavol – ktorý trpí „ako zločinec“ – hovorí svojmu duchovnému synovi,

Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva, podľa môjho evanjelia. (2Tim 2:8).

Vo všetkom, bez ohľadu na okolnosti alebo ťažkosti, bez ohľadu na to, aké kultúrne výzvy alebo cirkevné problémy sa objavia, pamätaj na kráľa Ježiša, izraelského Mesiáša pochádzajúceho z Dávidovho potomstva, vzkrieseného z mŕtvych.

Stredobod kresťanského života

Táto pravda je stredobodom kresťanského života: Ukrižovaný Mesiáš Izraela a vzkriesený Pán sveta kraľuje nad stvorením.

Pavlovo napomenutie je ďalším spôsobom, ako povedať: Zachovaj evanjelium v centre, syn môj. Nestrácaj stred zo zreteľa.

V kresťanskom živote budeme čeliť rôznym rozptýleniam. Pri všetkej našej práci a zábave, pri všetkom našom strímovaní a skrolovaní môžeme ľahko zabudnúť na Ježiša. Evanjelium môže skĺznuť do úzadia našej mysle. Stratíme zo zreteľa jeho panstvo. Nedarí sa nám vyrovnať sa s dôsledkami jeho vzkriesenia.

Sme náchylní neustále posúvať seba na trón a predstavovať si, že sme stredobodom vesmíru, že naša rodina, cirkev a všetci v spoločnosti sa točia okolo nás ako planéty okolo slnka.

Apoštol Pavol nám však drží Ježiša Krista pred očami, akoby nám hovoril: „Pozrite sa sem. Neprestávajte sa pozerať. Pamätajte. Nezabúdajte.“ O to v živote ide. Toto je Ten, ktorý vládne vesmíru. Toto je Ten, ktorý vás pozná lepšie, než sa poznáte vy sami, a napriek tomu vás miluje. Kráľ Ježiš je zmyslom všetkého.

Sterdobod kresťanského spoločenstva

Jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme urobiť pre našich bratov a sestry v Kristovi v nepokojnej dobe, v čase plnom úzkosti a neistoty, v čase hlbokého rozdelenia a dezorientácie, je urobiť to, čo Pavol urobil pre Timoteja. Nasmerovať ľudí späť na Krista a jeho kráľovstvo.

Ste v strese? Vystrašení? Znepokojení? Rozptýlení? Spomeňte si na kráľa Ježiša. Nájdite si čas, aby ste odvrátili zrak od všetkého ostatného a pozreli sa priamo na neho. Pozrite sa na jeho dokonalý život na vašom mieste. Pozrite sa na jeho smrť na kríži za vaše hriechy. Pozrite sa na jeho víťazstvo pri vzkriesení. Pozrite sa na jeho vyvýšenie ako kráľa. Pozrite sa na jeho prísľub, že opäť príde.

V cirkvi máme sklon posúvať kríž z centra a nahrádzať ho vecou (s najväčšou pravdepodobnosťou dobrou!). Ale ak si my ako Boží ľud nebudeme pripomínať, že Ježiš je Kráľ kráľov, kto to urobí? Ak cirkev sama zabudne na Ježiša tým, že ho vytlačí na perifériu, kto iný bude hlásať dobrú správu? Ak sa nebudeme sústreďovať na Ježiša ako na pôvodcu a završovateľa našej viery, budeme sa vzďaľovať, až sa staneme len spolkom sociálnych pracovníkov alebo politickým akčným výborom. Budeme vykonávať prácu v mene Toho, na ktorého sme zabudli. Alebo, čo je ešte horšie, budeme zneužívať jeho meno pre svoje, nie jeho ciele.

Stredobod našej služby

Ale Trevin, možno si poviete, je toho toľko, čo si práve teraz zaslúži našu pozornosť. Nemali by sme sa zaujímať o smerovanie našej krajiny? Nie si znechutený úpadkom cirkvi? Ako sa môžem nezaujímať o výzvy, ktorým práve teraz čelí moja rodina? Mám len zatnúť zuby a ignorovať obdobie smútku a utrpenia?

Pamätať na kráľa Ježiša nás nevyvádza zo sveta, ktorému sme povolaní slúžiť. Dáva nám správnu perspektívu, aby naše konanie bolo čo najúčinnejšie z duchovného hľadiska.

Pamätať na kráľa Ježiša neodvádza našu pozornosť od výziev v cirkvi. Pripomína nám, prečo vôbec existuje cirkev a kto je jej Hlavou.

Pamätať na kráľa Ježiša nerieši všetky problémy, ktoré sa vyskytnú. Dáva nám orientačný stred, z ktorého môžeme čeliť našim trápeniam a bolestiam.

Pamätať na kráľa Ježiša neznižuje náš záujem o spravodlivosť a právo. Podnecuje našu aktivitu, aby naša motivácia neskĺzla do bežných drážok samospravodlivosti a spokojnosti.

Vždy som mal rád starý hymnus „Obráť svoj zrak na Ježiša“, ale verš, ktorý hovorí, že „pozemské veci podivne vyblednú vo svetle jeho slávy a milosti,“ platí len pre niektoré aspekty pozemskej existencie – pre tie dočasné starosti a problémy, ktoré nás zamestnávajú, keď strácame zo zreteľa celkový obraz.

Väčšinou, keď upriamime svoj pohľad na Ježiša, pozemské veci sa stanú jasnejšími, nie matnejšími. Pozemské veci interpretujeme s väčším nadhľadom, s múdrosťou zhora, s ostrosťou jasnosti, ktorá pochádza z Ducha. Na veci sa pozeráme z perspektívy; obrysy a hrany sa zaostrujú, pretože náš objektív je priblížený na Ježiša Kráľa.

To najlepšie, čo môžeme v nasledujúcom roku urobiť, je pamätať na kráľa Ježiša a pripomínať jeho ústredné postavenie aj ostatným. Vedome. Denne. Oddane. Shai Linne nám pripomína tohto Ježiša, ktorý je

oslavujúci Boha,
Stvoriteľom vesmíru,
naplnením proroctiev,
dokonalým zachovávateľom zákona,
potvrdzovateľom Písma,
ctiteľom Otca,
vzorom pokory,
nositeľom kríža,
nositeľom hriechu,
víťazom nad smrťou,
premožiteľom hrobu,
spasiteľom,
ten, ktorý odpovedá na modlitby,
ten, ktorý ponižuje pyšných,
ten, ktorý posilňuje slabých,
ten, ktorý zachováva vyvolených,
ten, ktorý sa vráti ako víťaz,
vykonávateľom spravodlivosti,
ničiteľom satana,
darcom večnej radosti…

Pamätajte na kráľa Ježiša.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Témy:

Trevin Wax

je jedným z hlavných vedúcich kresťanského vydavateľstva LifeWay. Je tiež šéfredaktorom The Gospel Project a autorom niekoľkých kníh (This Is Our Time, Eschatological Discipleship a Gospel Centered Teaching). S manželkou majú tri deti a žijú v štáte Tennessee, USA.