Biblia a teológia

20. január

Chlieb náš každodenný daj nám dnes…

Matúš 6:11

Pri pohľade na hojnosť chleba v obchodoch sa možno pýtame: Má vôbec zmysel prosiť o chlieb? Veď stačí prísť každé ráno do obchodu a naložiť si do košíka svoj každodenný chlieb. Na čo sa modliť za niečo, čo si môžem kúpiť kedy chcem a koľko chcem? Táto prosba je vhodná tak pre chudobných ľudí v treťom svete, ale nie pre bohatých v západnom svete. Prečo teda prosiť Boha o niečo, čoho máme hojnosť tak či tak? Už či sa budeme modliť za chlieb alebo nie, nič sa nezmení na tom, že každé ráno bude v obchode čerstvý chlieb.

Naozaj sa touto prosbou nič nezmení? Ale áno, zmení sa. My sa zmeníme. Táto prosba zmení nás. Pochopíme, že chlieb sa neberie, ale prijíma. Ježiš nás preto učí prosiť o chlieb, aby sme sa chlieb naučili prijímať ako dar. A že dar je i to, keď si ten chlieb môžeme kúpiť. Keď si ho máme za čo kúpiť. Že dar je i to, keď si na chlieb môžeme zarobiť prácou vlastných rúk.

V tejto prosbe tak nejde len o samotný chlieb. Lebo chlieb je vlastne symbol všetkých telesných potrieb človeka. Stojí tu zástupne za všetky naše materiálne veci, ktoré potrebujeme k životu. Keď sa modlíme: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, zároveň prosíme: Daj nám pokrm a nápoj, odev i obuv, strechu nad hlavou a podušku pod hlavu. Daj nám zamestnanie, zdravie a sily, aby sme vládali pracovať. Daj i mier v našej zemi, aby sme mohli pokojne žiť a pracovať.

Ten, kto prosí, daj nám, vie, že všetko je len dar. Nielen chlieb, ale všetko, čo máme, nám bolo darované (1Kor 4:7). A nemáme nič, čo by nám nebolo darované. Preto prosiť o chlieb znamená i ďakovať za chlieb. Lebo prosba a vďaka sú spojené nádoby. Vďačnosť je prvé ovocie prosby daj nám. A zároveň i tajomstvom spokojného života. Kto je spokojný, má vždy dosť. Kto je nespokojný, má vždy málo. Vďačný človek si pripomína, čo má a nie to, čo nemá. Pripomína si, čo dostal a nie to, čo nedostal.

Pane, nauč nás prijímať chlieb ako dar. A nielen chlieb…

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal