Biblia a teológia

21. január

Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: Zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje náš národ, a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol neďaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie.

Lukáš 7:3-7

Od stotníka prichádzajú k Ježišovi dve delegácie, ale s akým kontrastným posolstvom! Ako prví prichádzajú starší mesta, ktorí o ňom vydávajú krásne svedectvo. Stotník okupačnej armády sa na okupovanom území správa ako priateľ okupovaného židovského národa. Niečo neslýchané! Dokonca v mieste sídla rímskej posádky sponzoroval výstavbu „kostola“. Svoj príhovor za stotníka tak starší mesta zakladajú na jeho zásluhách. Zaslúži si, aby si mu to urobil.

V úplnom kontraste k tomu znie stotníkovo svedectvo o sebe, keď ústami druhej delegácie hovorí: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden. Tak ako je to vlastne? Kto tu má pravdu? Jedni tvrdia: Zaslúži si, hoden je. Stotník tvrdí: Nezaslúžim si, nie som hoden. Takto hovorí človek, ktorý sa nepýta, ako je na tom v očiach ľudí, ale ako je na tom v Božích očiach. Ak u ľudí platí: Hoden je, pred  Bohom platí: Nie som hoden. Pred Bohom neplatia žiadne naše zásluhy.

My sme niekedy nezdravo závislí na mienke a hodnotení druhých ľudí. Keď nás chvália a vyzdvihujú naše zásluhy, cítime sa byť hodní. Keď nás hania a odsudzujú, cítime sa byť nehodní. Z hodnotenia druhých tak odvodzujeme svoju hodnotu, už či hodnosť alebo nehodnosť. Ale tu je človek, ktorý je slobodný od mienky ľudí, aj od ich uznania. Ktorý sa nenechá pomýliť druhými ani vtedy, keď vyzdvihujú jeho zásluhy, jeho hodnosť. Lebo ten, kto má do činenia s Bohom, vie svoje. Vie, že u Boha nemá na nič nárok. Že to nie je o jeho hodnosti či nehodnosti, ale len a len o Božej milosti. Preto pokorne vyznáva: Nie som hoden.

Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal