Biblia a teológia

28. júl

Keď Abrahám sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamrého duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin.Pozrel sa a neďaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Povedal: Pane, ak som získal u teba priazeň, neobíď svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kus chleba, posilníte sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali: Urob, ako vravíš. Abrahám sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Rýchlo zamies z troch mier múky a upeč posúchy! Potom Abrahám sám zabehol k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho.Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené teľa a predložil im to.

Genezis 18:1-5, 8

Aký prekvapujúci čas na návštevu! V Oriente bolo nezdvorilé vyrušovať počas poludňajšej siesty, keď každý oddychoval v tieni. Preto už horší čas si títo hostia vybrať nemohli! Poznáme to aj my. Práve sme prišli unavení z práce, alebo ukladáme deti do postele, prípadne sa balíme na dovolenku. Vtom zazvoní zvonček. Ako zareagujeme na príchod nečakanej návštevy, ktorá navyše príde v najmenej vhodný čas? Nečakaní hostia môžu znamenať nielen nečakané prekvapenie, ale aj nemilé vyrušenie. Ale nie pre Abraháma.

Na Abrahámovej pohostinnosti vidíme krásnu ukážku praktickej bohoslužby, bohoslužby všedného dňa. Nemá nič pripravené a predsa je pripravený. Ako byť pripravený, aj keď človek nemá nič pripravené? Tak, keď má človek otvorené srdce pre druhých. Vtedy je vždy pripravený pre službu lásky.

Abrahám toto stretnutie považuje za príležitosť k láske. Preto mu záleží na tom, aby ho premenil na službu lásky. On slúži Bohu tým, že slúži skutkom lásky ľuďom, ktorých mu Boh pošle do cesty. A tak ako Boh prišiel k nemu v podobe neznámeho pocestného, tak Kristus prichádza k nám v podobe rôznych ľudí. Prichádza k nám dennodenne v podobe ľudí, aby sme stretnutia s nimi premenili na udalosť lásky. Na každodennú praktickú bohoslužbu.

Pane, aj my chceme raz byť medzi tými, ktorým povieš: Bol som smädný a dali ste sa mi napiť, bol som hladný a dali ste sa mi najesť, bol som chorý a navštívili ste ma.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal