Biblia a teológia

22. máj

Autor fotky: Any Lane na Pexels

Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni.

Žalm 34:19

Z týchto slov sa dozvieme niečo o Bohu a niečo o nás. O Bohu sa dozvieme, že je blízky niektorým ľuďom. Na otázku: Kde je Boh? Biblia odpovedá, že Boh je všade, lebo je všadeprítomný. Jeho prítomnosť napĺňa celý vesmír. Ale na otázku: Kde je Boh, keď mi je ťažko? Biblia odpovedá, že je blízko a že je blízky. A to je oveľa viac než len to, že je prítomný. Lebo blízkosť a prítomnosť nie je jedno a to isté.

Pomôžme si príkladom. Na ulici dôjde k nehode, na zemi leží krvácajúci muž. Okolo neho sú prítomní svedkovia nehody i ďalší zvedavci. Ale len jeden sa skloní k zranenému, utrie mu z tváre krv a podloží svoj kabát pod jeho hlavu. Všetci okolostojaci sú prítomní, ale len jeden je blízky. Takto je blízky Boh. A komu je blízky? Vari všetkým ľuďom bez rozdielu? Nie. Boh má svojich obľúbencov. Sú to ľudia skrúšeného srdca a zdrteného ducha.

Dozvieme sa tu i niečo o nás. Niečo o realite kresťanského života. Biblia nám nesľubuje, že životom prejdeme bezbolestne a bez trápenia. Že naše srdce nikdy nebude krvácať a že náš duch nebude nikdy strápený. Nie. Neraz nám zlo a bolesť, sklamania a údery, s ktorými sa v živote stretneme, zlomia srdce, ubijú nášho ducha. Biblia nám však pre také chvíle sľubuje Božiu blízkosť. Nie prítomnosť, ale jeho blízkosť. A kvôli čomu je Boh blízky? Aby zachránil: … a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni.

Ľudia zlomeného srdca a ubitého ducha potrebujú špeciálnu pomoc. Hrozí im, že sa prepadnú do priepasti zúfalstva a beznádeje. Ako Boh zachraňuje pred pádom do priepasti? Tak, že prichádza so svojím potešením. Do našej beznádeje zasvieti svetlom nádeje. Svojím slovom uzdraví naše zranenia. Vezme nás do svojho náručia, uistí nás o svojej láske, o tom, že vždy máme prečo žiť. Aj vtedy, keď sa nám už nechce žiť.

Pane, ďakujeme, že si nám najbližšie, keď nám je najťažšie!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal