Biblia a teológia

29. máj

Pozdvihujem svoje oči k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.

Žalm 121:1-2

Tento žalm patrí medzi pútnické piesne, ktoré izraelskí pútnici spievali cestou do Jeruzalema. Jeruzalem bol obkľúčený vrchmi, ktoré boli známe tým, že sa v nich ukrývali zbojníci, ktorí prepadávali pocestných. Preto pohľad na tieto vrchy vyvoláva v pútnikovi strach a obavu: Aké nástrahy tam na mňa čakajú? Akým hrozbám budem musieť čeliť, keď budem nimi prechádzať? Z jeho obáv sa zrodí otázka: Odkiaľ mi príde pomoc?

V cárskom Rusku sa hovorievalo: Báťuška cár ďaleko a Pán Boh vysoko. Tým sa chcelo povedať, že človek sa pomoci ani nedovolá, ani nedočká. Každý si musí pomôcť tak, ako vie. Keď sa dnes ľudia dostanú do neriešiteľných problémov, obracajú sa o pomoc kdekoľvek. Od horoskopov, veštíc až po všelijakých šarlatánov. Pomoc pre život v tomto svete hľadajú len v rámci tohto stvoreného sveta. Že by existovala pomoc aj mimo tohto sveta, s tým nepočítajú. Ale to je práve pomoc, s ktorou počíta Boží pútnik: Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.

Pomoc – čo v tomto slove môžeme počuť? Slovo moc. Pomoc je len tam, kde je moc. Niet pomoci bez moci. Len mocný môže pomôcť. A kde môžeme vidieť moc? V diele stvorenia. Len mocný Boh mohol stvoriť nebo i zem. A ten, ktorý má moc, má pre nás i pomoc. Lebo Boh, ktorý môže, je Boh, ktorý i pomôže. Pútnik vyjadruje svoje neochvejné presvedčenie, že sa tak stane. Lebo Boh makrokozmu je i Bohom mikrokozmu.

Makrokozmos je celý stvorený svet, nebo i zem. Mikrokozmos znamená opak. Označuje malé častice, k pozorovaniu ktorých potrebujeme mikroskop, aby sme ich mohli vôbec vidieť. Na jednej strane stojí Boh ako Stvoriteľ makrokozmu, neba i zeme. Na druhej strane stojí človek ako predstaviteľ mikrokozmu, ako malé zrnko piesku uprostred obrovského vesmíru. Nemá Boh dôležitejšie veci na starosti ako sa zaujímať o to zrnko piesku? O mikrokozmos môjho života s jeho malými starosťami a trápeniami? Nič dôležitejšie nemá na starosti ako práve toto. On to zrnko piesku, teba i mňa urobil predmetom svojej dennodennej starostlivosti, pomoci a ochrany. Prečo? Pretože nás miluje.

Pane, Ty veľký sa skláňaš k nám malým so svojou pomocou. Chválime Ťa za to!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal