Téma - Božia zvrchovanosť

14. máj

Čakali by sme, že požehnanie spočíva v tom, že ním Boh pridelí ľahší údel. Že požehnaný je ten, kto to má v živote ľahšie. Kálef je muž, ktorý celým...

13. máj

Náš život je z časti vecou našej voľby a z časti vecou nášho údelu. Údel je všetko, čo sme si sami nevybrali, ale nám to bolo dané. Otázka je, či sme...