Nezaradené

3. január

Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.

Matúš 6:5-6

Čo je to, čo robí modlitebníka pokrytcom? Keď sa modlí preto, aby bol videný a ocenený ľuďmi a nie videný a odmenený Bohom. Ak ma k modlitbe motivuje  prítomnosť ľudí a nie Božia prítomnosť, vtedy (ale nielen vtedy) mám poslúchnuť Ježišovo slovo: Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky…

Ježiš tým nehovorí, že máme zrušiť verejné modlitby. On sám sa modlil i na verejnosti. Podobne i prvotná cirkev sa schádzala k spoločným modlitbám. Ježiš tým hovorí, že máme viac času stráviť s Bohom v skrytosti ako na verejnosti. Lebo skutočným testom nášho modlitebného života nie je náš modlitebný prejav na verejnosti, ale v súkromí. Čas strávený v samote s Bohom. Preto v súvislosti so zbožnosťou Ježiš dáva veľký dôraz na to, čo sa odohráva v skrytosti. Som tým, čím som v skrytosti. A čo platí o mne v skrytosti.

Zavri za sebou dvere… Prečo? Aby som pri modlitbe nebol videný ľuďmi. Aby sa pre mňa prítomnosť druhých nestala pokušením. Aby som sa oslobodil od ľudských divákov. Keď na svojej modlitebnej komôrke zavriem za sebou dvere, všetci diváci a poslucháči zostanú vonku. Vnútri som len ja sám so svojím Bohom. Vtedy celá moja pozornosť môže patriť môjmu Otcovi, ktorý je v skrytosti.

Keď sa skryjem pred ľuďmi do svojej komôrky, môžem vedieť, že Boh je v tej mojej skrytosti spolu so mnou. Preto na rozdiel od ľudí, ktorí vidia len verejnú modlitbu, On vidí aj to, čo je skryté. Vidí aj skrytú modlitbu. Dôkazom toho je jeho odplata, ktorou odmení modlitebníka. Aké úžasné zasľúbenie pre náš skrytý modlitebný život v samote s Bohom!

Pane, nech nám stačí to, že nás vidíš Ty a nie ľudia!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal