Biblia a teológia

30. apríl

Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Jozua 1:9

Ak bol niekto slabý, nesmelý a ustráchaný, bol to práve Jozua. Všetci naokolo počuli, ako sa mu trasú kolená. Čo však prezrádza jeho strach o Bohu? Že Boh si používa slabých, bojazlivých ľudí. To je zvláštne! Svet hľadá silných, Boh hľadá slabých. Svet hľadá sebavedomých, odvážnych, smelých. Boh hľadá  ustráchaných, nesmelých. Prečo? Silní, smelí, sebavedomí dôverujú sebe, svojej sile a svojim schopnostiam. Slabí a nesmelí sú závislí a odkázaní na Boha. Vo svojej slabosti nemajú inú možnosť ako sa oprieť o Boha.

Ale kto chce byť slabý? Nikto. Svet predsa fandí silným, sebestačným, nie slabým. Ale ľudská sila je veľký nepriateľ Boha. Sila vedie človeka k tomu, aby veril sebe a spoliehal sa na seba. Vedie ho k nezávislosti na Bohu. Je to naša slabosť, ktorá vytvára priestor pre Boha a pre pôsobenie jeho moci. Lebo slabosť nás vedie k závislosti na Bohu.

Ale čo tí silní? Vari to znamená, že Boh si ich nemôže použiť? Môže a aj si ich používa. Ale najprv ich musí pokoriť, zlomiť, urobiť z nich slabých. Tak ako to urobil v prípade Jozuovho predchodcu Mojžiša. Na začiatku Mojžiš prekypoval silou, sebavedomím a telesnou horlivosťou. Ale po štyridsiatich rokoch pri ovciach stratil všetko sebavedomie až do takej miery, že potom zo všetkých síl vzdoroval Božiemu povolaniu do služby. Neskôr o ňom Biblia vydáva svedectvo, že bol najpokornejší z ľudí. Ako sa ním stal? Boh polámal jeho silu, pýchu i jeho sebavedomie. Vďaka tomu sa stal najväčším vodcom Božieho ľudu.

Tak to Boh urobil i v prípade apoštola Pavla. Silný, sebavedomý a pyšný farizej, ktorého Boh tak pokoril, že sa z neho stal človek, ktorý sa chválil svojou slabosťou. Prečo si teda Boh používa slabých? Lebo jeho moc sa dokonáva v slabosti. Pre Boha sme najužitočnejší vtedy, keď sme slabí. Vtedy sme i najpoužiteľnejší. Boh si totiž viac používa našu slabosť ako našu silu. Našu bezmocnosť viac ako našu moc. Lebo vtedy všetka sláva patrí Bohu a nie nám.

Pane, ďakujeme, že tvoje dielo nestojí na sile človeka, ale na tvojej moci!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal