Nezaradené

30. november

Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. O tom dni alebo hodine však nevie nikto – ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. Majte sa na pozore, bdejte! Veď neviete, kedy príde ten čas.

Marek 13:26, 33

Minulou nedeľou cirkev vstúpila do obdobia adventu. Advent znamená príchod. Žiadne biblické učenie neviedlo k toľkým špekuláciám ako práve učenie o druhom príchode Ježiša Krista. Mnohí už prišli so „zaručenými“ dátumami o jeho príchode, ktoré sa však ukázali ako falošné.

V roku 1843 Američan William Miller predpovedal, že ešte v tom roku, presnejšie dvadsiateho prvého marca príde Kristus druhýkrát na zem. Tí, ktorí uverili jeho predpovedi, urobili dôsledné prípravy na privítanie Krista. Najprv predali svoje majetky, domy, polia. Potom sa obliekli do bielych rúch a celé rodiny vyšli na určený vrch, na ktorý mal podľa predpovede zostúpiť Kristus. Ten však neprišiel. Sklamaným veriacim Miller oznámil, že príchod Ježiša Krista sa o rok odkladá. Z tohto hnutia sa zrodila cirkev adventistov.

O niečo neskôr iný Američan, Charles Russel predpovedal druhý Kristov príchod na rok 1874, potom na rok 1914, neskôr na rok 1918 a ešte raz na rok 1925. Z tohto hnutia vznikli Svedkovia Jehovovi.

Biblia nás nenecháva na pochybách ohľadne skutočnosti druhého príchodu Ježiša Krista na zem. On určite príde. Tak, ako sa naplnili biblické predpovede o jeho prvom príchode, tak sa naplnia i biblické predpovede o jeho druhom príchode. Ale kedy príde, to nám Biblia nepovie. To nevie ani samotný Syn, iba Otec. Žiaľ, i dnes sa nájdu takí, ktorí tvrdia, že vedia i to, čo ani Boží Syn nevie!

Prešlo dvadsať storočí a On stále neprišiel. Možno sa Ježišovho príchodu nedožijeme ani my. Aký význam má teda zvesť o jeho druhom príchode pre nás? S Ježišovým príchodom je to podobne ako s naším odchodom. Vieme, že raz určite odídeme. Ale nevieme, kedy to bude. Preto byť pripravený na jeho príchod je to isté, ako byť pripravený na svoj odchod. Nevieme, čo bude skôr. Jedno i druhé bude pre nás znamenať stretnutie sa s Ním. Potom bdieť znamená žiť tak, aby sme boli kedykoľvek pripravení na stretnutie s naším Pánom. Žiť každý deň ako ten posledný.

Pane, aj keď nevieme, kedy prídeš, ďakujeme, že raz určite prídeš!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal