Téma - Návrat Krista

Príde čoskoro

Posledný obraz cirkvi v Písme ukazuje nevestu, ktorá hľadí k nebu a volá: "Príď!" Stále hľadíme a túžime po návrate nášho Pána?