Biblia a teológia

31. júl

Abrahám pristúpil bližšie a pýtal sa: Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným? Keby bolo v meste päťdesiat spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých päťdesiatich spravodlivých, čo sú v ňom? Niečo také predsa neurobíš, aby si z bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný? Niečo predsa také neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo?Hospodin mu povedal: Ak nájdem v meste Sodome päťdesiat spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu miestu.

Genezis 18:23-25

Čo znamená konať spravodlivo? Jednať s druhým tak, ako si zaslúži. Ak je niečo, v čom môžeme mať spolu s Abrahámom absolútnu istotu, tak je to práve istota o Božej spravodlivosti. Boh sa nikdy nezachoval nespravodlivo, ani sa nikdy nezachová nespravodlivo. Jeho súd vždy bol, je i bude absolútne spravodlivý.

Čo však znamená Božia spravodlivosť pre človeka? To isté, čo znamená pre Sodomu. Že Boh ušetrí spravodlivých a zahubí bezbožných. Ale v tom prípade je úplne zbytočné modliť sa. Veď načo máme Boha prosiť, aby neurobil to, o čom dobre vieme, že to neurobí? Že sa nedopustí nespravodlivosti a že nezahladí spravodlivých spolu s bezbožnými? Abrahám však neprosí Boha, aby ušetril nevinných a zahladil vinných. On prosí, aby Boh pre päťdesiat spravodlivých ušetril aj bezbožných a tak odpustil celému mestu. Jeho príhovor nie je založený na Božej spravodlivosti, ale na Božej milosti.

Niektorí ľudia obviňujú Boha z nespravodlivosti a dožadujú sa od Neho spravodlivosti. Ale to je to posledné, čo by sme mali chcieť od Boha pre seba. Lebo v tom prípade by s každým z nás jednal tak, ako si zaslúžime. A vtedy beda nám! Našou jedinou nádejou je, že Boh nie je len spravodlivý, ale i milostivý. Lebo v tom prípade nebude jednať s nami tak, ako si zaslúžime, ale tak, ako si nezaslúžime. Ako? Tak, že pre toho jediného spravodlivého, pre Ježiša Krista, svojho Syna, nám odpustí naše viny.

Pane, ďakujeme, že Ty nie si len spravodlivý, ale i milostivý Boh!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal