Téma - Božia milosť

16. jún

V Ježišovej prítomnosti je jeden hriech odkrytý a druhý je prikrytý. On svojím slovom odkryje hriech zbožných a svojím odpustením prikryje hriech...