Kresťanský život

4 spôsoby ako vo svojej rodine kultivovať misijnú modlitbu

Môj štvorročný syn pevne zovrel dlane a zatvoril oči. Zvraštil čelo v momente úplného sústredenia. Svojím jemným detským hlasom sa pomodlil: „Pán Boh, prosím ťa, daj, aby sa moslimom snívali sny o Ježišovi. Amen.“ Svoju modlitbu zakončil s veľkým dôrazom.

Moje srdce plesalo. Je len málo vecí, ktoré ma potešia viac, ako keď sa moji chlapci modlia – bez vyzvania – za ľudí na druhom konci sveta, ktorí ešte nepoznajú Ježiša. Hoci s konzistenciou vo vedení mojich detí k misijnej modlitbe stále bojujem, som užasnutá z toho, koľko im toho zostane v ich malých srdiečkach, aj pri mojej slabej snahe.

Hoci detských Biblií, pomôcok na detské a rodinné zamyslenia, či programov na učenie sa veršíkov naspamäť je nespočetne veľa, zdrojov, ktoré učia naše deti o misii je pomerne málo. Ale nepotrebujeme vyšperkovaný program na to, aby sme našim deťom ukázali, ako veľmi Bohu záleží na národoch po celom svete. S trochou zámernosti, môžeme pomôcť našim deťom, aby do svojich modlitieb zahrnuli aj globálnu perspektívu.

Pohľad na Božiu veľkosť

Predtým než sa na toto dobrodružstvo vydáme, je skutočne kľúčové, aby sme rozumeli, prečo by sme mali naše deti viesť k záujmu o misiu.

V celom Písme vidíme to, ako Boh skutočne túži, aby ho národy poznali a aby ho uctievali. Od Božieho sľubu, že požehná národy skrze Abraháma (Gn 12:3), cez zahrnutie pohanky Rút do Ježišovho rodokmeňa (Mt 1:5) až po silný obraz ľudí z každého národa ako uctievajú Kráľa nebies pred Jeho trónom (Zj 7:9), Písmo stále zjavuje Boží plán zachrániť ľudí z každého národa a každého jazyka.

Náš Boh nie je len Bohom našej krajiny, je Bohom ľudí každej krajiny. Je taký úžasný, že ho každý musí poznať a ucievať (Iz 49:6). Ak nedokážeme našim deťom ukázať, aký je Boh úžasný a veľký, obrovská časť Božieho charakteru zostane pre naše deti skrytá. Budeme riskovať, že budú o Bohu rozmýšľať v malom a že budeme naše deti omylom učiť, že uctievame len nejaké naše lokálne božstvo a nie Kráľa neba a zeme.

Ak si Boh zaslúži uctievanie ľudí z každého jazyka, kmeňa a národa a jeho túžba je, aby ho každý poznal, potom by sa kresťania mali s radosťou do tejto práce zapájať. Možno nie je každý z nás povolaný, aby opustil svojich blízkych a svoju domovinu, a slúžil v zahraničí, ale modlitba je kľúčový spôsob, ako môže byť každý z nás zapojený v Božej globálnej misii.

Budovanie rodinného modlitebného života

Mám pre vás štyri praktické spôsoby, ako môžete vo svojej rodine budovať túžbu modliť sa za národy. Skúste si zvoliť jeden z týchto spôsobov a sústreďte sa naňho počas nasledujúcich mesiacov.

1. Určite si konkrétny čas, kedy sa budete modliť za neveriacich po celom svete.

Keďže moji chlapci vstávajú skoro, modlíme sa za ľudí po celom svete počas nášho ranného stíšenia predtým, než nás pohltí rýchlosť dňa. Buďte kreatívni a nájdite spôsob, ako najlepšie zaradiť do vášho rodinného harmonogramu misijnú modlitbu. Môže to byť počas modlitby pri večeri, každý utorok cestou do školy, alebo predtým, než idú deti spať.

Môžete používať zroje ako Window on the World: An Operation World Prayer ResourceJoshua Project, alebo Prayercast, aby ste lepšie porozumeli tomu, ako Boh na konkrétnych miestach po svete pracuje a potom tieto modlitebné predmety zahrnúť do vášho pravidelného modlitebného času. Alebo môžete nechať vaše deti, aby si vybrali nejakú krajinu na mape sveta či na glóbuse. Vaše modlitby môžu byť kratučké, no keď to budete robiť pravidelne, na vaše deti to bude mať dlhotrvajúci dopad.

2. Pozvite si medzinárodných študentov na obed k vám domov.

Možno do vášho zboru chodia nejakí medzinárodní študenti. Ak nie, váš zbor môže mať nejaké spojenie so študentskými organizáciami, ktoré s medzinárodnými študentami pracujú, alebo môžete kontaktovať pracovníkov na miestnej univerzite, ktorí vás môžu s nejakým študentom prepojiť.

Aj ak sa nemôžete zaviazať k tomu, že takéto večere budete usporadúvať pravidelne, sviatky akými sú Vianoce či Veľká noc sú ideálnou príležitosťou na pozvanie medzinárodného študenta alebo študentky, aby s vami tieto sviatky oslávili. Keď k vám prídu, nezabudnite sa ich spýtať na ich rodinu a ich kultúru. Keď budete ďakovať Bohu za jedlo, nezabudnite mu poďakovať aj za vášho nového rodinného kamaráta a jeho krajinu.

Ako som sa sama naučila, keď som žila v zahraničí, čas strávený v domácnostiach je skvelou príležitosťou na duchovný rozhovor. Tým, že budete hostiť medzinárodného študenta či študentku, sa vaša rodina môže naučiť, ako sa modliť za inú časť sveta a môžete rozmýšľať nad konkrétnym človekom a jeho rodinou, keď sa za toto miesto budete prihovárať.

3. Čítajte si knihy o iných miestach a kultúrach a životopisy misionárov určené pre deti.

Svojim deťom môžete rozširovať obzory o svete aj pomocou čítania, čo im pomôže porozumieť ľuďom a miestam, ktoré sú od vášho kontextu odlišné a môžu tak poskytnúť body, za ktoré sa môžete modliť. Ako si budete spoločne čítať príbehy z celého sveta, uvidíte ako ľudia rôznym spôsobom ukazujú Boží obraz a ako ľudia z iných kultúr potrebujú spasenie úplne rovnako ako my. Čítanie nám môže ukázať potenciál toho, ako evanjelium môže premeniť celý náš svet a pomôcť nám modliť sa za to, aby sa to stalo.

Vyberajte si knihy, v ktorých hlavné postavy pochádzajú z rôznych kultúr, náboženstiev či krajín. Zvážte, či by vám pracovník v miestnej knižnici vedel poradiť, po akých veku-primeraných knihách siahnuť, aby ste pomocou čítania mohli spoznať svet, v ktorom žijeme. Ak vaše deti vedia po anglicky, môžete zvážiť aj zoznam kníh, ktorý vybral medzinárodný misijný zväz a ktoré môžu rodičom pomôcť vychovávať deti, ktorým záleží na globálnej misii. Rovnako odporúčame sériu Hidden Heroes, ktorá deťom predstavuje životy misionárov.

4. ‘Adoptujte’ si misionára zo svojho miestneho zboru

Váš miestny zbor pravdepodobne podporuje misionárov. Zvoľte si jednotlivca alebo rodinu, ktorej ste sa ako zbor zaviazali, že budete kráčať spolu s nimi. Môžete sa naučiť o kultúre, náboženstve či krajine, v ktorej slúžia tým, že si prečítate nejakú relevantnú knihu z knižnice, navaríte si recept z tejto krajiny, alebo si budete čítať ich pravidelné infolisty.

Ako sa budete spoločne modliť za konkrétne potreby, vaša rodina môže byť povzbudená, keď uvidíte ako Pán Boh na vaše modlitby odpovedá. A vidieť Božiu prácu ako odpoveď na vaše modlitby môže viesť k hlbšej túžbe ďalej rásť. Keď sa daný misionár vráti domov na dovolenku, pozvite ho na večeru – a modlite sa spolu.

Keď budeme smerovať naše modlitby mimo stien nášho domu, zboru, mesta, či krajiny, budeme rásť v poznaní toho, aký veľký je náš Pán – a to nie je niečo, čo je užitočné len pre naše deti, ale aj pre nás samých.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Jenny Marcelene

strávila šesť rokov v konzervatívnych moslimských krajinách a túži pomôcť rodičom a deťom nahliadnuť do toho, ako Boh pôsobí medzi národmi. Je pravidelnou prispievateľkou do Momma Theologians a je členkou Spoločnosti spisovateľov a ilustrátorov detských kníh. Jenny a jej manžel majú dvoch synov a v USA, v štáte Illinois.

Jenny Marcelene tiež napísal