Kresťanský život

5 otázok, ktoré si musíme položiť, keď naše dieťa vyzná vieru

Boh dal rodičom sväté povolanie vychovávať svoje deti s disciplínou a napomínaním v Pánovi. Našou najdôležitejšou úlohou je pomôcť im porozumieť evanjeliu, aby mohli uveriť v Ježiša a byť zachránení. Ale väčšina kresťanských rodičov stojí pred veľkou otázkou: Ako rozoznať či moje dieťa skutočne prišlo ku Kristovi?

Rodičia sa väčšinou prikláňajú k jednému z dvoch extrémov. Buď sme takí nadšení z toho, že naše deti prejavujú záujem o evanjelium a vyhlásime ich za kresťanov prirýchlo, alebo sa tak bojíme, že by mohlo ísť o falošné vyznanie, že sa k našim deťom dlho nesprávame ako k veriacim.

Hoci si nikdy nebudeme môcť byť úplne bez pochyby istí, že naše dieťa skutočne dôveruje Kristovi, môžeme vidieť dôkazy, ktoré ukazujú, že sa udialo skutočné znovuzrodenie – hoci tieto dôkazy vyzerajú inak ako by vyzerali u dospelého. Tu je päť otázok, ktoré nám môžu pomôcť pri rozoznávaní znovuzrodenia dieťaťa.

1. Vedia, že potrebujú Spasiteľa?

Uvedomenie si hriechu – potreby Spasiteľa – je absolútnou nevyhnutnosťou pri znovuzrodení. Hoci dieťa nemá za sebou roky opíjania sa a zločinov, za ktoré by sa malo hanbiť, bude aj tak vedieť, že zhrešilo a že potrebuje odpustenie.

Keď vám vaše dieťa povie, že sa chce stať kresťanom, alebo keď začne rozprávať o krste, spýtajte sa ho, prečo nad týmito vecami uvažuje. Zistite z jeho vlastných  slov, či cíti usvedčenie z hriechov a vie, že potrebuje Spasiteľa. Kým si nebude vedomé svojho hriechu, dieťa nedokáže rozumieť problému, z ktorého potrebuje byť zachránené.

2. Rozumejú Ježišovej smrti a ukrižovaniu?

Ak si vaše dieťa uvedomuje svoj hriech a je z neho usvedčované, začnite sa spolu rozprávať o Ježišovi. A nejde nám o debaty o jeho hypostatickej jednote, či o jeho zástupnej obete zmierenia. Vie vaše dieťa, že Ježiš je Boží Syn? Verí, že je skutočný a že žil dokonalý život, aký by sme my nikdy nemohli žiť? Vie vysvetliť základné fakty o jeho smrti a vzkriesení? Vie vlastnými slovami povedať, čo pre ňu alebo pre neho Ježiš urobil? Keď vaše dieťa o Ježišovi hovorí, vidíte na ňom, že chápe a je vďačné vo svojom srdci za to, čo pre neho Ježiš urobil?

3. Veria, že sú spasené vierou a pokáním?

Naša rodina nedávno čítala o žene, ktorá sa dotkla lemu Ježišovho rúcha a bola uzdravená (Lk 8:44). Ježiš jej povedal, že jej viera ju uzdravila. Rozprával som sa s našimi dcérami o spasení, ktoré môže prísť len skrze vieru. Vyrastajú v kresťanskej rodine a nepamätajú si čas, kedy by nechodili do kostola a nepočúvali evanjelium. Pripomenul som im, že tieto veci ich ale kresťanmi nerobia.

Musíte sa ubezpečiť, že vaše deti rozumejú tomuto: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. . .” (Ef 2:8-9). Ani dobré skutky, ani krst, ani pravidelné navštevovanie kostola z nich nerobí kresťanov; len pokánie a viera v to, čo pre nich urobil Kristus.

4. Ukazujú známky nového života?

Znaky práce Ducha v živote vášho dieťaťa možno nie sú až také viditeľné, ako by boli u dospelého. Váš 6-ročný syn asi nevydá svedectvo takého kalibru, ako muž zo zboru s pochybnou minulosťou, ale spasenie vášho dieťaťa je rovnakým zázrakom. Ak uverili Ježišovi, sú znovuzrodené a Duch Svätý v nich prebýva. Určite budú preukazovať znaky znovuzrodenia.

Praví veriaci rastú vo svojom pochopení hriechu, v milosrdenstve voči iným a na ich živote je vidieť ovocie Ducha. Toto ovocie sa možno prejaví v detskej forme, ale bude vo vašich deťoch určite rásť.

5. Môže byť ich rozhodnutie výsledkom vonkajšieho tlaku?

Výzvy, aby deti prišli dopredu, detské tábory napumpované tlakom a kamaráti, ktorí sa dávajú pokrstiť, môžu na deti vytvárať tlak, vplyvom ktorého urobia vyznanie viery, hoci evanjelium ešte celkom nepochopili. V baptistických zboroch sa deti niekedy pýtajú, prečo sa nemôžu zúčastniť Večere Pánovej. Dostanú odpoveď: „Lebo si ešte nebol pokrstený.” Riešenie je pre nich jednoduché: „Dám sa pokrstiť a potom sa budem môcť zúčastniť Večere Pánovej.”

Nikdy si nemôžeme byť istí, či má naše dieťa čisté motívy, keď vyjadruje túžbu nasledovať Krista, ale mali by sme podrobne skúmať vonkajšie podnety, ktoré na nich môžu vytvárať tlak. Spýtajte sa ich, čo ich priviedlo k tomu, že začali nad Kristom uvažovať. Chcú si len zobrať chlieb a piť z kalicha, alebo ich význam Večere Pánovej pritiahol k Ježišovi? Ide im len o to, aby potešili vás, či svojho vedúceho, alebo chcú poslúchať a nasledovať Krista?

Ukážte im, že Ježiš je lepší

Deti neprechádzajú fyzickou zmenou, keď prídu k Ježišovi a preto sa musíte rozprávať, modliť a rozlišovať. Poproste jedného z vašich pastorov, aby sa s vašim dieťaťom porozprával. Možno bude vidieť a počuť veci, ktoré vy nevidíte alebo nepočujete.

Nadovšetko, neprestávajte svojim deťom hovoriť evanjelium milosti. Rozprávajte sa o ňom vo vašom každodennom živote, na rodinných stíšeniach, aj okolo nedeľného stola. Spievajte spolu chvály, modlite sa so svojimi deťmi a vyznávajte im svoje hriechy, keď ste im ublížili. Božie Slovo nikdy nevyjde navnivoč, naša práca v Pánovi nie je nadarmo a v tom správnom čase budeme žať, čo sme zasiali. Nenechajte si ujsť ani jednu príležitosť hovoriť svojim deťom o tom, že Ježiš je lepší než život.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/5-questions-child-professes-faith/

Scott Slayton

je učiteľom a spisovateľom. S manželkou Beth majú štyri deti a žijú v americkej Alabame.

Scott Slayton tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články