Cirkev a služba

5 princípov pre starších zboru

Pozrite naňho

Boh povolal starších, aby boli mužmi, ktorých stojí zato napodobňovať. Zdravý cirkevný zbor má normálne veľa mužov a žien, ktorých príklad by sme mohli nasledovať. Keď však zbor ustanoví nejakého muža, aby bol starším zboru, tak tým formálne hovorí: „Toto je predstavený, ktorého zbor uznáva za zrelého Ježišovho nasledovníka, ktorý je príkladom pre iných.“ On nie je jediným príkladom, ani dokonalým príkladom, a možno ani nie najlepším príkladom každej jednej kresťanskej cnosti v tomto zbore. Napriek tomu je starší zboru dezignovaným modelom.

Tým, že zbor niekoho potvrdí za staršieho, hovorí: „Napodobňujte ho tak, ako on napodobňuje Krista.“ Zbor by mal môcť ukázať novému veriacemu na staršieho a povedať: „Chceš vedieť, ako má vyzerať skutočný kresťan? Pozri sa naňho!“ Inými slovami, úlohou staršieho je byť pastierom tým, čím je ako aj tým, čo robí. Starší pasú zbor nielen tým, čo robia, ale aj tým, čím sú. Bez toho sa aj ich činnosť rozpadá. Zopakujme si náplň práce staršieho. Všimnite si, ako každá zložka tejto pracovnej náplne sa dá splniť iba ak starší napĺňa aj to, kým je. Skrátka, kristovský charakter je nevyhnutnou podmienkou jeho služby.

1. Podporujte zrelosť

Všeobecnou náplňou práce staršieho je pásť/viesť členov zboru k väčšej kristovskej zrelosti. Starší sú pastiermi, ktorí investujú do životov členov zboru, aby im pomáhali rásť viac a viac do podoby Ježiša. Ak je však sám starší nezrelý, tak ako môže viesť iných k zbožnosti dospelých? Ako by ste si nikdy nenajali za finančného poradcu niekoho, kto premárnil všetok svoj majetok zlými investičnými rozhodnutia, tak aj nezbožný a sebecký starší, keď hovorí: „Napodobňujte ma!“ nebude mať veľa nasledovateľov. Môžete priviesť iných iba tak ďaleko, ako ste sami došli.

2. Vyučujte

Starší vykladajú biblickú pravdu a odmietajú doktrinálne chyby.  Ale čo ak učiteľov život zjavne protirečí jeho učeniu? Ľudia prestanú počúvať. Ľudia nemajú pochopenie pre učiteľa, ktorý hovorí: „Robte tak, ako hovorím, a nie tak ako konám.“ Čo je ešte horšie, pokryteckí učitelia Božieho ľudí sa musia zodpovedať Bohu. Nie div, že Jakub varuje: „Bratia moji, nechcite mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení“ (Jk 3:1). Keď však pastier kombinuje zdravé učenie so zdravým životom, tak mu nebude chýbať oddané stádo. Keď si spomínam na Rayovo (môj bývalý mentor) vyučovanie, tak myslím na jednu kázeň. Počas veľkonočného týždňa učil Ray z Jána 13 o Ježišovi, ktorý umýval učeníkom nohy. Pamätám si tú kázeň z dvoch dôvodov. Po prvé to bola výborná kázeň. Ray hovoril jasne a strhujúco o Ježišovi ako služobníkovi, ktorý nielen umýval nohy, ale išiel na kríž zmyť hriechy. Ray vo svetle evanjelia vyzýval náš zbor k podobnej pokornej službe. Po druhé, a možno ešte dôležitejšie, videl som pokoru, službu a sebaobetavosť u muža, ktorý to kázal. Rayov konzistentný kresťanský život ma nútil počúvať jeho zvesť.

3. Hľadajte zablúdené ovce

Hľadať blúdiacich členov je citlivá úloha, lebo členovia, ktorí zablúdili od zboru, sú často zranení a krehkí. V dôsledku toho ťažko dôverujú iným. Takže ak pastier s otáznym charakterom vyhľadáva stratené ovce, tak mu zdúchnu. Ako môže ovca brať vážne pastierove snahy „bdieť nad ňou“, keď pastier nedokáže bdieť ani nad sebou samým? Môžeme pokročiť ešte o krok ďalej. Ak pastierovo pokrytectvo je známe aj za hranicami zboru, tak to bráni ľuďom ešte aj v návšteve nedeľného zhromaždenia. „Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla“ (1Tim 3:7).

4. Veďte odvážne, ale citlivo

Medzi odvážnym a citlivým vedením je napätie. Aj k tomu je však kľúčom zbožný charakter.  Ako povedal Peter: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce… Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu“ (1Pt 5:2-3). Byť príkladom je liekom proti tomu, aby ste sa stali násilníkmi. Keď starší žijú a milujú ako Ježiš, tak ich ľudia nepoznajú ako arogantných a panovačných. Namiesto toho majú Ježišovu pokoru, ktorá im dáva morálnu autoritu, ktorej sa zbor ochotne poddáva. Starší musia viesť príkladom, ak dúfajú, že vôbec budú viesť.

5. Veďte spolu s ostatnými

Dozorcovia dávajú príklad nielen ako jednotlivci, ale ako tím. Zmýšľajte o svojom staršovstve ako o zbore v malom. Spôsob, akým starší správajú navzájom, ako riešia problémy, usilujú o jednotu a spoločne čelia výzvam, by mal byť živou dramatizáciou pre celý zbor, aby ich v tom napodobňoval. Staršovstvo ako tím by mal môcť hovoriť spoločne: „Napodobňujte nás tak, ako my spolu napodobňujeme Krista.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Crossway


Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       A5, mäkká obálka
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-141-2
Rok vydania:    2018
Počet strán:      90

Jeramie Rinne

slúži ako kazateľ v Evangelical Community Church v Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty. Je pravidelným prispievateľom do 9Marks Journal, Good Book Company a pôsobí aj ako inštruktor biblického výkladového kázania pre Simeon Trust Workshops.

Jeramie Rinne tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články