Biblia a teológia

Ako (ne)rozumieť Biblii #1: Kontext

Poznámka redaktora: Článok patrí do série Ako (ne)rozumieť Biblii.

Pred časom som videl boxera, ktorý mal na hrudi vytetované „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Mal však apoštol Pavol na mysli víťazstvá v bojových športoch, keď písal svojim priateľom do filipskej cirkvi v 1. storočí?

Jednou z častých chýb, s ktorými sa pri citovaní Biblie stretávam, je ignorovanie kontextu. Aj keď citujeme Bibliu so správnym zámerom – máme za cieľ našich mládežníkov či dorastencov učiť, povzbudiť či napomenúť – bez správnych zručností sa ľahko môže stať, že v skutočnosti im vôbec nebudeme hovoriť Božie slovo. Zasadenie textu do kontextu je jednou zo základných spomedzi týchto zručností, ktorá nám pomáha slúžiť im Božím slovom lepšie.

Až smiešnym príkladom ignorovania kontextu by bolo použitie výroku „Boha niet!“ ktorý je tiež z Biblie. I zbežný pohľad na kontext – pár slov pred a po – nám však rýchlo ukáže, že tento výrok chce povedať presný opak. Predchádza mu totiž uvádzacia veta „Blázon si v srdci hovorí:“ (Ž 14:1).  

Pri extrémnych príkladoch, ako je tento, nám to pripadá automatické. Ľahko si uvedomujeme dôležitosť kontextu, keď nám citovaný text nezapadá do nášho celistvého obrazu o biblickom učení. Ťažšie to už však býva v prípadoch, kde je možných viacero výkladov a rozpor medzi nimi nám nepripadá vážny.

O to viac je však dôležité, aby sme práve vtedy zbystrili pozornosť. Je to ako s pilotovaním lietadla. Veľkú odchýlku od správneho kurzu si pilot všimne hneď a rýchlo ju skoriguje. Malá odchýlka je na prvý pohľad zanedbateľná, ale po čase môžeme ľahko skončiť v inej krajine, než kam sme mali namierené.  

Ak by za mnou prišiel môj mládežník či dorastenec a sťažoval sa mi, že sa mu nedarí v boxe (floorbale, hre na klavír, balete, youtuberskej kariére atď.), neodpovedal by som mu z fleku „Všetko môžeš v Kristovi, ktorý ťa posilňuje – teda i byť úspešný.“ Tým by som mu len uškodil, lebo by som mu dal falošné nádeje a kázal mu karikatúru Krista. On by si potom mohol chybným spôsobom pripomínať tento verš v ďalších, vážnejších prípadoch nesprávnym spôsobom a potom byť zdevastovaný z toho, že nefunguje.   

Namiesto toho by som dotyčného zacielil na niekoľko veršov, ktoré tomuto jednému predchádzajú. Pavol v nich hovorí o tom, že sa naučil byť spokojný za každých okolností. Tak nám kontext pomáha vidieť, čo znamená všetko v tomto verši. A ak náš kontextový záber ešte rozšírime a pozrieme sa na list Filipanom ako celok, dozvieme sa, ako a prečo dokáže Pavol (a teda i my a naši mládežníci) byť stále spokojní. A to už je dobrý nástroj, ktorým môžeme druhých povzbudzovať v nepriaznivých okolnostiach (od neúspechu v hobby cez rozpad priateľstiev až po smrteľné choroby).

Kontext (spolu s ďalšími nástrojmi, ktoré si postupne predstavíme) môže kus ocele premeniť na skalpel. Z našej strany to vyžaduje veľa namáhavého štúdia Biblie a z Božej pôsobenie Svätého Ducha, ale čím viac do toho investujeme, tým sa náš skalpel stáva ostrejším – tým zreteľnejšie počujeme Boží hlas a tým lepšie ho môžeme tlmočiť ďalším. A ostrý skalpel v správnych rukách zachraňuje životy.

Odporučené čítanie:

Nigel Beynon a Andrew Sach: Poďme hlbšie

David Helm: Expositional Preaching

Šimon Evin

má vášeň pre objavovanie Božích právd v Biblii a ich odovzdávanie ďalším. Venuje sa tomu najmä v Cirkvi bratskej v Leviciach ako jeden z vedúcich mládeže, napríklad v skupinkách, 1 na 1 alebo káže. Okrem toho veľa číta, píše, prekladá, tlmočí a popri Biblii frčí na angličtine vo všetkých jej podobách. Na živote ho najviac teší nádej na jeho pokračovanie v dokonalej Božej večnosti s Kristom.