Kresťanský život

Ako prijímať kritiku s milosťou

Pretože každý má chyby, každý môže tiež občas očakávať kritiku. Ale v dnešnej dobe môže mať starostlivo načasovaná a správne umiestnená hláška mimoriadny účinok „zrušiť“ niekoho sociálne, kultúrne, profesionálne, denominačne alebo inak.

Kritické slovo môže človeka rýchlo zredukovať na jediný definujúci okamih, aj keď sú jeho história, úspechy a charakter chvályhodné. Zatracujúci príbeh nemusí byť ani pravdivý, aby zničil dobré meno človeka. Stačí iba, že ho povie niekto, kto má publikum. V okamihu je hlas dotyčného umlčaný, vplyv stratený a reputácia zničená.

Na dnešnom súde verejnej mienky, kde sa predpokladá, že ľudia môžu byť zrušení kvôli tomu, že majú jedinečný názor na určité záležitosti, už nemôžeme predpokladať, že budeme považovaní za nevinných, kým sa nepreukáže vina. Skôr očakávame, že budeme uznaní vinnými, kým sa nepreukáže nevina – a vtedy už môže byť neskoro.

Ľudia, ktorí slúžia, môžu niekedy žiť v tomto strachu z ohovárania alebo zrušenia. Ako povedal jeden z kolegov, ktorý je kazateľom takmer 40 rokov: „Ak sa postavím za mikrofón a poviem iba päť zle zvolených alebo nesprávne pochopených slov, môže to zničiť celú moju službu.“

Ako najlepšie využiť kritiku

Vôbec nie som fanúšikom kultúry rušenia. Ale uvedomil som si, ako môže kritika, aj tá nespravodlivá a zle zamýšľaná, prispieť k môjmu rastu a intimite s Kristom. Ako mi Tim Keller raz pripomenul po tom, čo niekto prekrútil moje slová v zdanlivom pokuse zdiskreditovať a uškodiť mojej osobe, aj neoprávnená kritika nás môže viesť k intimite s Kristom. Tento proces nie je zábavný, ale môže priniesť ovocie. Zvážte Timove slová:

Ak kritika pochádza od niekoho, kto vás vôbec nepozná (a často to tak na internete je), je možné, že kritika je úplne neoprávnená a hlboko sa mýli. Často som pranierovaný nielen za názory, ktoré mám, ale ešte častejšie za názory (a motívy), ktoré vôbec nemám. Keď sa to stane, je ešte jednoduchšie upadnúť do samoľúbosti a možno byť v pokušení smiať sa z toho, ako veľmi sa vaši kritici mýlia. “Úbohé. . .” máte chuť povedať. Nerobte to. Aj keď nie je ani zrniečko pravdy na tom, čo kritik hovorí, nemali by ste sa mu vo svojich myšlienkach vysmievať. Najprv si pripomeňte príklady svojich vlastných minulých zlyhaní, bláznovstiev a bezradnosti v časoch, keď ste naozaj niečo pokazili. Po druhé, modlite sa za kritika, aby rástol v milosti.

Zápas s prasatami

Pred niekoľkými rokmi ma na Twitteri kontaktoval muž, ktorý navštívil náš zbor, a poukázal na niekoľko vecí, ktoré boli podľa jeho „skromného názoru“ zlé na mojej kázni. S obrannými a podráždenými pocitmi som sa mu hlúpo odvďačil vlastnou kritikou, ktorú som podoprel biblickým veršom. Muž potom zverejnil ďalších päť správ, pridal ďalšiu kritiku, vytrhol moje slová z kontextu, vložil mi do úst slová, ktoré som nepovedal, a pripisoval mi motívy, ktoré som nemal. Odpovedal som druhýkrát, opäť spôsobom, ktorý veci nepomohol.

V tomto okamihu môj dlhoročný priateľ, povzbudzovateľ, „veľký brat“ a mentor, kazateľ Scotty Smith, videl odkazy na Twitteri a pohotovo mi poslal textovú správu: „Scott, môj brat, zabudol si, že by si nemal zápasiť s prasatami. “

Scottyho text nebol myslený ako urážka tohto muža na Twitteri. „Nebojujte s prasatami“ je ďalší spôsob, ako povedať, že keď sa ľudia pokúšajú rozpútať boj alebo sa zdá, že si vás chcú znepriateliť, je zvyčajne lepšie nereagovať. Prečo? Pretože keď zápasíme s prasatami, riskujeme, že sa nimi sami staneme a nakoniec všetci skončíme s blatom na tvári. Iba prasatá si tento zážitok užívajú.

Hľadieť na Krista

Boj s prasami nás stojí aj niečo iné. Keď sa mstíme namiesto toho, aby sme situáciu zmiernili jemnou odpoveďou, riskujeme, že odmietneme akúkoľvek kritiku, dokonca aj takú, ktorá je v skutočnosti oprávnená. Keď k tomu dôjde, hráme úlohu obete-mučeníka. Počúvame prekrútený hlas samo spravodlivosti namiesto toho, aby sme spočívali v a reagovali spravodlivosťou, ktorá je nám daná v Kristovi.

Keď spočívame v Kristovej spravodlivosti, nie je naším cieľom páčiť sa iným ľuďom, ani získať prevahu nad našimi kritikmi. Naším cieľom je skôr potešiť Krista životom pokory, vernosti a lásky. Naším cieľom je usilovať sa o taký charakter a pokoru, ktoré ostatným sťažujú snahu obviniť nás, nie kvôli našej sláve, ale kvôli sláve Kristovej. Aj keď je niekedy potrebné, aby sa reputácia vodcu chránila pred nepravdivými a zhubnými výrokmi (v ideálnom prípade by takáto obrana mala prichádzať od kolegov vodcov v cirkvi), odplata vrhaním ďalšieho bahna nie je nikdy dobrou voľbou.

Našim východiskovým bodom v tomto snažení, ktoré je zároveň našim záverečným bodom, je pripomenutie si, že sám Kristus bol zrušený za nás. Z jeho strany to bolo dobrovoľné. Zomrel na našom mieste a ochránil nás pred trestom za veci, ktoré mu dávali právo zrušiť nás. Aké predivné a aké úžasné, že o tom vôbec neuvažuje. Vďaka Bohu za jeho nepredstaviteľnú milosť.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Scott Sauls

slúži ako kazateľ v Christ Presbyterian Church v Nashville v Tennessee (USA) a je autorom piatich publikovaných kníh vrátane "Jesus Outside the Lines" a najnovšej "A Gentle Answer".

Scott Sauls tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články