Kresťanský život

Prečo majú kresťanskí tínedžeri krízu identity?

Gen Z čelí bezprecedentnej kríze identity. Vždy, keď sa spýtam mládežníckeho pastora alebo kresťanského lídra, čo si myslí, že je najväčší boj pre dnešných tínedžerov, odpoveď je vždy rovnaká: identita. Tínedžeri majú problém zistiť, kým sú a či na nich záleží. Počujem ich otázky a ako čerstvá dvadsiatnička a členka Gen Z generácie, im rozumiem.

Kto som? Čo rozhoduje o mojej identite? Čo je zmyslom života?

Skúste si rýchlo na webe vyhľadať termín „kríza identity“ a zistíte, že nie je ťažké nájsť konsenzus o tom, ako takúto krízu vyriešiť. Sme povzbudzovaní k tomu, aby sme sa „pozreli dovnútra a objavovali,“ aby sme „šli na cestu sebaobjavovania,“ aby sme „robili veci, ktoré nás robia šťastnými,“ aby sme „ignorovali posudzovanie od iných“ a v skratke, aby sme sa zamerali úplne len na seba. Podľa tohto rozmýšľania je naša identita niečo, čo môžeme definovať len my sami a naše emócie sú tými najdôležitejšími indikátormi toho, kým sme. Akýkoľvek objektívny štandard identity sa stratil. Keďže dnešní tínedžeri vyrastajú uprostred toľkej neistoty, je to vôbec prekvapujúce, že sa pýtajú, kým vlastne sú?

Identita v Kristovi . . . alebo kríza identity?

Kazatelia a rodičia rozumejú dôležitosti identity a často sa snažia pomôcť tínedžerom porozumieť, že ich identita je v Kristovi. Počula som množstvo kázní, čítala tucty článkov a vypočula si nekonečné množstvo piesní, ktoré hovoria o tom, aby „sme boli tým, kým Boh hovorí, že sme“ alebo nás povzbudzujú v tom, že sme milovaní, vzácni a hodnotní.

Tieto slová vychádzajú zo správnych pohnútok, ale často začínajú na nesprávnom mieste. Porozumenie toho, kým sme v Kristovi je kriticky dôležité, ale začínať teológiu identity tým, kým sme my, vynecháva ten najdôležitejší kúsok príbehu – kým je Boh.

Zoznamy výrokov o tom, „kým si“ sú plné hlbokých právd, ktoré sa však často míňajú podstate. Si milovaný… ale tie slová ťažko spravia akýkoľvek dojem na srdcia také hladné po láske, ak neporozumejú tomu, kto ich miluje. Si vyvolený… ale kým? A prečo sme boli vyvolení? Si zachránený… ale tieto slová nič neznamenajú, ak nemáme hlboké porozumenie toho, od čoho sme boli zachránení a veľkosti srdca nášho Záchrancu. Príliš často začíname s tým, že definujeme to „kým si ty,“ „kým sme my“, „kým som ja“, namiesto toho, aby sme najprv pochopili, „kým je on“.

Identita v Kristovi začína evanjeliom

Tínedžeri (a dospelí) potrebujú vedieť, kým sú. Ak zabudneme na dôležité pravdy o tom, že sme milovaní, vyvolení, zachránení a ospravedlnení, budeme mať našu teológiu identity ukrátenú o podstatné fakty. Ale ak sa naše automatické reakcie na dôležité otázky identity zameriavajú na nás viac ako na Boha, vlastne len opakujeme odpovede tohto sveta, s jeho zameraním sa na seba.

„Identita v Kristovi“ nemôže byť oddelená od Krista a všetkého, čo prichádza so správou evanjelia – Božia svätosť, ľudská rebélia a Kristova obeť na kríži. Ak naše učenie o identite len povrchovo prejde popri týchto základných pravdách, „identita v Kristovi“ sa jednoducho stane len kresťanskou frázou, ktorá v poslucháčovi vyvolá otázku, ako nájsť svoju identitu v Bohu, keď všetko, čo zatiaľ počuli, boli informácie o nich samých.

Identita v Kristovi rozumie konceptu Imago Dei

Aby sme mohli poriadne porozumieť biblickému konceptu identity, potrebuje pochopiť hlbokú teológiu toho, čo znamená imago Dei – na Boží obraz. Písmo nám hovorí, že „Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu“ (Gn 1:27). Ľudia sú jediným stvorením s týmto neuveriteľným vyznamenaním.

Môže to znieť akoby sme boli späť pri sústredení sa na seba, ale koncept imago Dei má radikálny vplyv na identitu, ktorá ide za to, ako definujeme samých seba. Koniec koncov, ide o jeho obraz, nie náš. My sme len nositeľmi tohto obrazu – odzrkadlením a tieňom – tohto obrazu. Imago Dei vkladá do ľudstva vnútornú hodnotu, odhaľuje hĺbku Božieho charakteru a kreativity, dáva usmernenia ohľadom toho, ako máme žiť, pracovať a používať naše telá a definuje konečný cieľ našich životov – uctievať a vyvyšovať nášho Stvoriteľa.

No napriek tomu je najväčšia sila a krása konceptu imago Dei v samotnom charaktere Boha, ktorého obraz nesieme. Naše porozumenie identity je obohatené a zakotvené, keď sa ponoríme hlbšie do nezmerateľných hĺbok Božej dobroty, sily a múdrosti. Čím viac poznáme Boha, tým pevnejšia bude naša identita. Stvorení na obraz dokonalého a svätého Boha a tvarovaní jeho rukou, môžeme spočinúť v bezpečnom vedomí, že DNA v našich telách a dni našich životov boli napísané ešte predtým, než začali biť naše srdcia. A ten, ktorý napísal celý tento scenár vládne nad všetkým.

Potrebujeme viac objavovať Boha

Skutočný dôvod pred dnešnú krízu identity nie je ten, že sme zabudli, kým sme, ale to, že ako spoločnosť sme odmietli Boha, ktorý nás stvoril. Oddelení od zdroja života a pravdy, ľudstvo prirodzene tápa. Zatvrdnuté srdcia sa potápajú do zmätku a zúfalstva, keďže sa odmietajú chytiť  životodarnej pravdy, ktorá sa k nim vystiera – poznania Boha a zachraňujúcej krvi nášho Spasiteľa (týmto témam sa hlbšie venujem v mojej knihe Stand Up, Stand Strong: A Call To Bold Faith in a Confused Culture.)

Existuje väčší a trvalejší štandard identity než je ten, ktorý nájdete na internete. Pozrite sa do Božieho Slova a hľadajte jeho pravdu. Vykročte na cestu spoznávania Boha, ktorý vás stvoril. Robte veci, ktoré oslavujú Boha a slúžia iným. Ignorujte klamstvá, ktoré hovoria, že identitu nájdete sami v sebe. Zamerajte sa na Ježiša Krista a dovoľte, aby pravda a spravodlivosť mali rozhodujúce slovo o tom, kým ste.

Nemôžeme sami v sebe nájsť to, čo sa dá nájsť jedine v Božom srdci. Ale v jeho srdci nachádzame všetko, čo potrebujeme a ešte aj mnoho viac.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Sara Barratt

je mladá autorka, rečníčka a šéfredaktora časopisu theRebelution. Je autorkou kníh Love Riot (Baker, 2020) a Stand Up, Stand Strong (Baker, 2022).

Sara Barratt tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články