Cirkev a služba

Ako zaobchádzať s komplikovanou členkou skupinky

Vedenie biblických skupiniek je radosť. Každá príležitosť študovať Písmo v spoločenstve je dar. Ale ich vedenie môže byť aj náročné, najmä ak máte komplikovanú členku skupinky.

Možno má priveľa radikálnych názorov a na skupinke ich chce všetky vyjadriť. Možno priveľa o sebe hovorí a vždy nasmeruje rozhovor na seba. Možno klebetí a pod zámienkou modlitby prezrádza nevhodné informácie o iných. Alebo možno priveľmi riadi rozhovor a nikoho iného nepustí k slovu. Tak čo, milé vedúce, cítite sa pri tejto predstave nepríjemne?

Keď som školila vedúcich, ako zvládať náročné situácie, zistila som, že sú užitočné tri zásady.

1. Určte pevné hranice

Určenie zásad a očakávaní hneď na začiatku je láskavé. Môžete sa k nim vrátiť, keď narazíte na vaše hranice. Vytvárajú príležitosť jasne riešiť problémy, ako sú klebety, skákanie do reči alebo ignorovanie Písma.

Ideálne je stanoviť hranice od začiatku, ale ak už vediete nejakú skupinku, nikdy nie je neskoro. Hľadajte prirodzený čas, kedy sa budete rozprávať o hraniciach, napríklad po letnej prestávke, na začiatku nového roka alebo pri zmene témy štúdia.

Jedným zo spôsobov, ako stanoviť hranice, je spísať dohodu a dať ju všetkým podpísať. Ďalšou možnosťou je napísať ju do e-mailu a požiadať všetky účastníčky, aby odpovedali, že si ju prečítali. Alebo sa môžete len porozprávať. Zvážte dynamiku vašej skupinky a premýšľajte, čo by bolo vo vašej situácii najláskavejšie a najefektívnejšie.

2. Buďte milostivé

Keď máte v skupinke komplikovanú členku, ľahko sa zameriate iba na výzvy, ktoré vám ako vedúcej vytvára. Zhlboka sa nadýchnite a poproste Boha, aby vám pomohol pozrieť sa situáciu zo širšieho uhla pohľadu. Premýšľajme o niekoľkých dôvodoch, prečo môžu byť niektoré členky skupinky komplikované:

  • Je osamelá, chýba jej iné spoločenstvo a svoju túžbu po spojení vyjadruje nesprávnym spôsobom.
  • Je nezrelá kresťanka (alebo neveriaca), chýba jej ovocie Ducha.
  • Bojuje s duševnou alebo emocionálnou poruchou, ktorá jej môže brániť primerane fungovať v skupinke.
  • V minulosti jej spoločenstvo ublížilo.

Čo majú tieto situácie spoločné? Opisujú ľudí, ktorí potrebujú Božiu milosť a láskavosť rovnako ako vy. Ak zistíte, že vaša komplikovaná členka skupinky trpí jednou z týchto hlbších obáv, buďte k nej ohľaduplné. Konajte múdro, prihliadajte na jej okolnosti a snažte sa jej prejavovať rovnaký súcit a milosť, aké ste prijali od Pána.

3. Rozprávajte sa

Byť milostivé neznamená, že prehliadate nevhodné správanie a neriešite ho. Ak niektorá členka opakovane poruší stanovené hranice, musíte sa s ňou porozprávať a problém jasne riešiť.

Pri konfrontácii s inými sa mi potia dlane. Možno aj vám je to nepríjemné. Ale láskyplné napomenutie brata alebo sestry je biblická výzva, ktorú musíme brať vážne, najmä ako vedúci (2Tim 4:2, 2Tes 3:15).

Tu je návod, ako môžete viesť rozhovor v závislosti od problému, ktorý potrebujete riešiť.

Tá, ktorá riadi rozhovor

Ak niekto neustále riadi rozhovor, máte ako vedúce slobodu a zodpovednosť presmerovať diskusiu počas skupinky: „Počuj, ____, vďaka za tvoje myšlienky. Poďme si na chvíľu vypočuť ____, čo si o tejto téme myslí.“

V súkromnom rozhovore s členkou skupinky konkrétne popíšte jej negatívne správanie. Povzbuďte ju, aby zdokonaľovala svoje dary tým, že si bude všímať hanblivé ženy alebo tie, ktoré sa nezapájajú, a bude ich povzbudzovať, aby vyjadrili svoje myšlienky.

Tá, ktorá priveľa rozpráva

Vaša skupinka musí byť útočiskom pre rozhovory o zápasoch, nie miestom pre klebety. Klebetná žena môže prezrádzať priveľa informácií o sebe alebo o iných v skupinke, alebo povie o modlitebných prosbách iným ľuďom mimo skupinky. To sa nesmie diať. Nevyhýbajte sa rýchlemu presmerovaniu rozhovoru, aj keď je to nepríjemné.

Podobne ako v prvom prípade, aj s klebetnou ženou by ste sa mali v súkromí porozprávať a poukázať na jej negatívne správanie. Pochopte jej potrebu cítiť sa videná a vypočutá a dajte jej príklady vhodných spôsobov, ako v budúcnosti zaobchádzať s citlivými informáciami.

Tá, ktorá musí odísť

Čo ak ste s komplikovanou členkou skupinky viedli viacero rozhovorov, dokonca ste ju spolu s ďalšou veriacou konfrontovali, no ona stále nie je ochotná zmeniť sa? Tu už hovoríme o zjavnom ignorovaní hraníc a blaha skupinky. Dohodnite si stretnutie s danou osobou na verejnom priestranstve, prípadne s mediátorom, a do rozhovoru zahrňte nasledovné:

  • Konkrétny opis hriešneho správania, z ktorého nerobí pokánie.
  • Jasne ju požiadajte, aby s okamžitou platnosťou opustila skupinku.
  • Úprimný záväzok, že sa za ňu budete modliť.

Je dôležité pamätať na to, že ako nedokonalí ľudia nikdy nebudeme dokonale dodržiavať zásady a očakávania, či už ako členky alebo vedúce skupinky. Vďaka Božej milosti sa však môžeme snažiť udržiavať v našich skupinkách zdravú, Boha uctievajúcu atmosféru.

Keď sa vo svojej skupinke stretnete s komplikovanou členkou, povzbudzujem vás, aby ste sa modlili za svoj prístup, hľadali múdrosť u svojho kazateľa alebo vedúceho a vyhli sa nečinnosti alebo hnevu. Nech je náš dobrý a milosrdný Boh oslávený v tom, ako zaobchádzame s komplikovanými členkami skupiniek, o ktoré sa staráme.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Rachel Bailey

pôsobí ako vedúca komunitného života v Peace Church v Middleville, Michigan. Pracuje na rozvoji tímu pohostinnosti, zapája sa do miestnych iniciatív pomoci a buduje vedúcich skupiniek cez vyučovania, školenia a písanie učebných osnov. Rachel spolu s manželom Loganom žijú v meste Hastings v Michigane.

Rachel Bailey tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články