Autor - Sara Gonzalez

je mladá spisovateľka, ktorá patrí do Cornerstone West Los Angeles.