Kresťanský život

Niečo väčšie než sme my

Ženíchovo srdce v jeho svadobný deň

Dnes som vstúpil do niečo väčšieho než som ja.

Do veľkého tajomstva šepkaného v záhrade a zjaveného v Kristovom príchode. Sľub „Áno“ otvoril oponu. Prsteň ma označuje za herca v tejto hre. Svet a nebeské voje sledujú predstavenie dvoch osôb. Manželstvo je nebeská dráma, ktorá sa odohráva na zemskom pódiu.

Na počiatku Boh úradne potvrdil prvé manželstvo. Keď vtáci spievali zo svojich konárov, keď vietor tancoval medzi stromami, potoky zurčali a cvrčky cvrlikali, vlky vyli a levy revali, vtedy muž utíšil stvorenie piesňou k svojej milovanej (Gn 2:23). Boh ich spojil. A týmto prvým manželstvom Boh naznačil drámu najväčšej romance vekov. Prichádza ženích.

Prešli storočia a v Betleheme sa narodilo dieťa. On vyjavil to, čo manželstvo vždy predpovedalo: zmluvnú (dohoda, kontrakt, záväznú) lásku k svojej neveste. Shakespearove amatérske čmáranice sa červenajú pred tým, čo pozorovali očarení anjeli. Mesiášova láska dala manželstvu zmysel.

Dnes som vstúpil do niečo väčšieho než som ja.

V tejto nebeskej hre je ona ako cirkev a ja ako ženích. Chvejem sa.

Žobrák hrá rolu svojho kráľa. Stvorenie hrá Stvoriteľa. Hriešnik napodobňuje dokonalosť. Služobník hrá v mene svojho Boha — to všetko pred jeho usmievajúcimi sa očami. Moje verše, moje hranie, moja časť musí byť toto: Kristova divoká láska k svojim ľuďom.

Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. (Ef 5:25)

Som povolaný dávať ďalej lásku môjho Pána. Musím milovať tak ako On, ktorý vymenil nebeské bohatstvo za pozemskú chudobu, anjelské chvály za ľudský posmech, nebeský trón za jasličky v maštali, nebeskú slávu za hrdzavé klince, Otcov úsmev za všemocnú zlobu. Každá otvorená rana spievala sonet Jeho neveste.

Musím  zahrať toho, kto si vzal sedliačku, aby z nej urobil kráľovnú, pretrpel peklo, aby ju urobil čistou, otvoril svoje rany, aby ju privítal v raji. Povedz mi radšej, aby som namiesto tohto rozmnožil bochníky chleba, alebo chodil po rozbúrenom mori — to sa mi zdá uskutočniteľnejšie.

Dnes som vstúpil do niečo väčšieho než som ja.

Nie som jej Spasiteľ. Ja som pre ňu prešiel oceány, On galaxie. Ja s ňou podpíšem zmluvu atramentom, On ju podpísal svojou vlastnou krvou. Ja by som pre ňu zomrel, On za ňu zomrel. Túžim ju milovať dokonalou láskou, On to už spravil a vždy to bude robiť.

Bože, pomôž mi

Naša láska, hoci plná vône unikátnej radosti, je len jednou kvetinou na úbočí hory. Tento deň, v celom svojom potešení,  je len vzdialenou ozvenou blížiaceho sa dňa, keď sa prebudíme z tohto sveta ako zo zlého sna. Keď bude hriech prelomený, kliatba na stvorení bude zničená a uvidíme nášho ženícha tvárou v tvár.

Do tohto dňa bude toto manželstvo stonať s celým stvorenstvom, zúfalo túžiť, aby bol tieň vecí vymenený za skutočnú podstatu a aby bolesť bola vymenená za pravé a večné šťastie. Dovtedy bude táto zmluva prenikať temnotou a predpovedať príchod nikdy nekončiaceho dňa. Až do tej doby bude táto láska vzhliadať k obzoru a čakať Naňho.

Až kým nepríde On, moja nekonečná oddanosť k nej, moje nekonečné potešenie z nej, moja opojná láska k nej vyobrazujú dobrotu Kristovej lásky k svojim milovaným. Bože, pomôž mi.

Moje upieranie sa výhradne na ňu, v tele a v srdci, zobrazuje Božiu nepoddajnú vernosť svojmu ľudu. Bože, pomôž mi.

Keď ju duchovne vediem neustávajúcou iniciatívou a v radostnom sebaobetovaní, reprezentujem nežnú silu Kristovho vyživujúceho vedenia. Bože, pomôž mi.

Neveste

Láska moja, dnes vstupujeme do niečoho väčšieho než sme my.

„Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina“ (Prís 18:22). Boh ma požehnal úžasnou ženou, vzácnejšou než najvzácnejší poklad (Prís 31:10-12).

Si ľalia medzi tŕňmi. Si koruna mojej hlavy. Si orol, stúpajúci nad všetky iné ženy, ktoré rešpektujem a mám rád. Si môj najlepší priateľ. Si zrenicou môjho oka. Kristova vyvolená a moja.

Láska moja, dnes vstupujeme do niečoho väčšieho než sme my.

Dnes vstupujeme na pódium spoločne. Moja duša sa teší v Tebe, najkrajšej dcére kráľa. Roky som sa za Teba modlil. Celé mesiace rástol môj obdiv k Tebe. Dnes si Ťa vezmem za ženu.

Dnes vstupujeme do niečoho väčšieho než sme my. Zajtra vstúpime do večnosti.

Poznámka redaktora: Prevzaté z: Chcemviac.com

Greg Morse

píše pre desiringGod.org a je absolventom Bethlehem College & Seminary. S manželkou Abigail žijú v St. Paul so svojimi synmi a dcérou.