Autor - Andy Naselli

je profesorom systematickej teológie a Novej zmluvy na Bethlehem College & Seminary, administrátorom evanjelikálneho teologického žurnálu Themelios, a kazateľom cirkevného zboru Bethlehem Baptist Church. S manželkou Jenni majú štyri dcéry.