Autor - Cirkev Paradox

Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, ktorý je premieňaný Božím slovom a túži, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko.

Kto je Ježiš?

Kresťanstvo nie je len o nejakom bohu niekde tam hore. Kresťanstvo je o od A až po Z o Ježišovi. Ale akom Ježišovi?