Biblia a teológia

Kto je Ježiš?

Cirkev Paradox

Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, ktorý je premieňaný Božím slovom a túži, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko.