Biblia a teológia

No a čo, že Ježiš prišiel na svet?

Cirkev Paradox

Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, ktorý je premieňaný Božím slovom a túži, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko.

Cirkev Paradox tiež napísal