Autor - Deepak Reju

je pastorom pre oblasť biblického poradenstva a služby rodinám v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C. Marty Machowski a Deepak sú spoluautormi knihy "Build on Jesus: A Comprehensive Guide to Gospel-Based Children’s Ministry".