Kresťanský život

Vydatá za duchovne nezrelého muža

Si vydatá, no tvoj manžel nie je duchovným vodcom – neiniciuje spoločné modlitby, či stíšenia, nevedie rodinu k pravidelnému navštevovaniu cirkvi, neprejavuje záujem o rozhovory o tvojom duchovnom živote, či o duchovnom živote vašich detí. Viera ho nezaujíma a nevyzerá to, že by sa vôbec snažil niečo na tom meniť. Ako pastor som sa stretol s mnohými manželkami, ktoré sa ocitli v tejto skutočne náročnej situácii.

Tieto kresťanské ženy skutočne trpia; a možno si pri čítaní týchto riadkov hovoríš: Toto je presne moja situácia. No stretol som sa aj s mnohými slobodnými ženami, ktoré mi hovorili: Takéto niečo sa mi nikdy nestane. Nezáleží na tom, či si na tom tak, či onak, tvoja nádej je vždy iba v Kristovi.

Neuspokoj sa s hocikým

Ako sa ti stane to, že sa ocitneš uväznená v takomto type manželstva?

Predstav si toto: Peter a Sára sa stretli v práci. On je pracovitý, zábavný, v kancelárii ho rešpektujú a ešte aj dobre vyzerá. Po niekoľkých mesiacoch začne prejavovať záujem o Sáru. Začnú sa rozprávať. Najprv prehodia pár slov, no neskôr to prejde do dlhých rozhovorov. Obedy. Emaily. Smsky. Je zjavné, že sa mu páči, bol v tom priamy, nie ako iní muži, s ktorými predtým chodila.

No je tu jeden problém – ona je veriaca, no on nie je. Sára vyrástla v silno veriacej kresťanskej rodine a v zbore, kde sa obrátila ako stredoškoláčka,  v ktorom sa kázalo jasné evanjelium. Ovocie Ducha bolo v jej živote úplne zjavné.

Peter do kostola nikdy nechodil a bol tak maximálne agnostikom, ak vôbec. Kedykoľvek začala Sára tému o náboženstve, hneď ju zrušil: „Teším sa, že je to niečo, v čom vidíš hodnotu, no ja nemám záujem.“

Čím dlhšie sa stretávali, tým viac ju k nemu pútali emócie a o to ťažšie bolo vzdať sa tohto vzťahu. Keď jej rodičia a blízki priatelia hovorili, že ich to trápi, vždy ho obhajovala. Aj vtedy, keď bolo jej svedomie plné otázok: „Je to správne? Mala by som to robiť?“ Bolo oveľa jednoduchšie ignorovať to, čo jej hovorilo jej svedomie, aj kritici ich vzťahu, než sa vzdať Petra.

Opäť si možno hovoríš: Toto by sa mne nikdy nemohlo stať. No buď opatrná. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa aj múdre ženy uspokoja s nesprávnym vzťahom. Krátko sa pozrime na štyri z nich.

Pokušenie uspokojiť sa

1. Láska je slepá

Je možné, že kvôli tomu, že vzťah je príjemný a priateľ je pozorný, láskavý a prejavuje záujem ako nikto iný, žena sa emocionálne naviaže a upustí zo svojich priorít.

2. Falošné uctievanie manželstva

Dobrá a zbožná túžba vydať sa môže nadobudnúť mieru a dôležitosť, ktorú si nezaslúži ani manželský zväzok. Stáva sa z neho modla v momente, keď si niekto hovorí: Nebudem spokojný, kým si nenájdem manželku alebo Ak ma Boh miluje, určite mi dá manžela.

3. Strach

Ustarostenosť často môže byť dôvodom toho, prečo niekto spraví nesprávne rozhodnutie – Bojím sa, že budem celý život sama, alebo Bojím sa, že nikdy nebudem mať deti. Niektoré ženy sú tyranizované úzkosťou. Strach z iných, strach zo zlyhania, strach z nepohodlia či ťažkostí, strach z toho, že nedostaneš veci, po ktorých túžiš. Ide o všetko. Ak strach, ktorý je živený túžbami tohto sveta vlastní tvoje srdce, patrí mu celý tvoj život.

4. Túžba po nesprávnych veciach

Viac ako zbožnosť, túžba po fyzickej a sexuálnej príťažlivosti sa môže stať niečím, na čom nám začne záležať úplne najviac.

Skús teraz spomaliť a zamyslieť sa: Opisuje niečo na tomto zozname teba? Čo i len trošku? Ak áno, je veľmi dôležité, aby si si uvedomila nesprávne veci, ktoré ťa motivujú, lebo práve toto ťa môže nasmerovať do zlej situácie.

A navyše, ak nehľadáš Krista, nie si súčasťou cirkevného zboru, v ktorom sa káže evanjelium, nie si úprimná, keď ide o to, po čom tvoje srdce skutočne túži, alebo nie si ochotná podriadiť sa Kristovi vo všetkom, je veľmi možné – dokonca pravdepodobné – že vo svojom živote spravíš nesprávne rozhodnutie.

Keď si priznáš svoju slabosť, budeš môcť poprosiť Ducha Svätého o pomoc a vedenie aj v otázkach tvojich vzťahov.

Uspokojila som sa – čo teraz?

Možno si už za duchovne nezrelého muža vydatá a cítiš sa ako v pasci – niekedy sa možno cítiš úplne bezmocná. Nezúfaj! Boh ťa nezanechal. Ako to viem? Ak kvôli tebe poslal Krista na kríž, nezabudol na teba. Pridŕžaj sa pevne tejto pravdy, pretože ju počas tých najťažších dní budeš najviac potrebovať.

Duchovné vodcovstvo tvojho manžela sa bude meniť v závislosti od toho, či bude rásť vo viere. Zrelosť prichádza poznaním Krista, nie tým, že kresťanstvo berieme ako náboženstvo, ktoré je podstatné len v nedeľu alebo niečo, čo sa nám zíde v ťažkých momentoch. Tvojím cieľom ako manželky bez ohľadu na to, kde sa tvoj manžel duchovne nachádza, má byť povzbudzovať ho, aby našiel Krista a rástol v živej a skutočnej viere.

Pomôž svojmu manželovi rásť

Aby si mohla svojmu manželovi pomôcť rásť, musíš začať hovoriť o svojej viere. Ticho nie je dobrá voľba. Áno, sú aj dni, kedy by si mala v tichosti prinášať svedectvo o tom, kto je Kristus a čo pre teba urobil (1Pt 3:1-5). No sú aj dni, kedy môžu tvoje slová povzbudiť tvojho manžela, aby sa nad svojím vzťahom s Kristom skutočne zamyslel. Keď budeš hovoriť, Duch ťa bude používať ako prostriedok milosti v jeho živote.

Potrebuješ byť v cirkevnom zbore, kde je kázané evanjelium. To je miesto, ktoré ťa bude držať pri živote. Vyučovanie, modlitby, piesne, vykázateľnosť, komunita – všetky tieto veci sú pre prežitie našej viery úplne nevyhnutné.

No potrebuješ aj partnerov vo svojej snahe pomôcť tvojmu manželovi rásť. Nemôžeš na to byť sama. Komunita, ktorá je plná evanjelia, je komunita, v ktorej sa ľudia zaujímajú a starajú jeden o druhého, aj o svoje duchovné zdravie. Ak príde tvoj manžel v nedeľu na bohoslužby, mali by sa mu iní muži prihovoriť. Nezostane v duchovnom spánku, pretože v cirkvi by malo byť ťažké zostať v anonymite. Nájdi si taký zbor, ktorý ťa nenechá zápasiť samú, no bude sa zaujímať aj o tvoju rodinu a o ich duchovný život.

Napokon, ak tvoj manžel skutočne neprejaví žiaden duchovný záujem o teba či tvoje deti, prevezmi iniciatívu ty. Ak on nie je ochotný spievať, modliť sa, či otvárať si Bibliu s deťmi, mala by si to robiť ty, hoci určite mysli na to, ako to robiť takým spôsobom a v takom čase, aby ho to neurážalo. To isté sa týka aj chodenia na bohoslužby. Neprestávaj uctievať, aj ak tvoj manžel neprejavuje o také niečo záujem. Vezmi svoje deti do cirkvi, kvôli ich spaseniu.

Manžel, ktorý nevedie, zanedbáva svoju zodpovednosť pred Bohom a jedine Duch Svätý ho môže usvedčiť z jeho hriechu. Choď za Bohom. Pros o milosť. Boh je milostivý a mocný. Bude pri tebe v momentoch, keď ho budeš najviac potrebovať.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Deepak Reju

je pastorom pre oblasť biblického poradenstva a služby rodinám v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C. Marty Machowski a Deepak sú spoluautormi knihy "Build on Jesus: A Comprehensive Guide to Gospel-Based Children’s Ministry".