Autor - Scotty Smith

je zakladajúcim kazateľom cirkevného zboru Christ Community Church v meste Franklin, TN v USA.