Aktuálne témy

Modlitba na pamiatku hrdinov evanjelia a svätých viery

Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery.

Hebrejom 12:1-2

Drahý Pane Ježišu, chválim ťa za dar ďalšieho dňa a za príležitosť pripomenúť si všetko dobré, čo si pre nás vykonal svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Otvor nám Písmo a nás Písmu. Naďalej nám dávaj oči, aby sme ťa videli všade v Biblii. Naďalej nás zachraňuj z kázní bez milosti a neúplného učenia, ktoré sme počas rokov dostali.

Tento veľmi obľúbený text je toho skvelým príkladom. Kedysi som si myslel, že „zástup svedkov“, o ktorom sa hovorí v tomto úryvku, je obrovský dav duchovných velikánov, ktorí z neba nazerajú na pozemské ihrisko kresťanstva – povzbudzujú nás v pretekoch spravodlivosti – ťahajú nás, aby sme prešli cieľovou čiarou. Noe, Abrahám, Mojžiš, kráľ Dávid, apoštol Pavol, všetci víťazi, ktorí ma teraz motivujú, aby som robil viac a snažil sa viac, viac sa potil a dobehol do cieľa.

Pane Ježišu, všetko, k čomu to viedlo, bola pýcha na môj výkon alebo zúfalstvo z mojich neúspechov, v závislosti od dňa alebo ročného obdobia. Ale to hlavné, čo mali Noe, Abrahám, Mojžiš, Dávid a Pavol spoločné, bolo ich hriešne srdce, odporná zlomenosť a stravujúca potreba tvojej milosti – ktorú si im zadarmo dal. To mi v prvých dňoch môjho nasledovania teba akosi uniklo.

Ale dnes – v deň, ktorý veľká časť kresťanstva oslavuje ako sviatok všetkých svätých – upieram svoj pohľad na teba – pravého a jediného svätého; na toho, ktorý sa zaslúžil o našu spásu; na pôvodcu a zdokonaľovateľa našej viery. Som svätý len preto, že Otec ukryl môj život do tvojho, Pane Ježišu. Moje jediné rúcho svätosti je rúcho milosti. Je to tvoja spravodlivosť, plus nič, čo zo mňa urobilo spravodlivého človeka – schopného postaviť sa pred Otca dnes a v budúci veľký deň.

Budem bežať a dokončím preteky, pretože v tebe, Ježišu, žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Do neba sa dostanem nie vďaka svojmu úsiliu, ale vďaka tebe. Boh nie je ani trochu ohromený mojimi skutkami, ale je úplne uspokojený s tvojimi v našom mene. Aká je to vskutku obdivuhodná láska a večné dedičstvo!

A s veľkou radosťou si spomínam na pravých svätcov viery, ktorých si vplietol do môjho príbehu – na hrdinov evanjelia, ktorých si mi dal. Mužov a ženy, ktorých pokora robí evanjelium uveriteľným a krásnym pre mňa i pre iných; tie nežné, často krehké hlinené nádoby, ktoré vyžarujú vôňu milosti a života; vzory kajúcej viery, nie nekonečného snaženia; vzácnych priateľov, ktorí ma nútia hladovať a žízniť po tom, aby som ťa poznal, miloval a slúžil ti, celou svojou bytosťou a každým okamihom.

Rozšír ich okruh a urob ma takýmto svätcom, Pane Ježišu. Urob ma kanálom tvojho nekonečného milosrdenstva a dostatočnej milosti aj dnes. Prosím v tvojom svätom a milujúcom mene. Amen.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Scotty Smith

je zakladajúcim kazateľom cirkevného zboru Christ Community Church v meste Franklin, TN v USA.