Kresťanský život

Láska, po ktorej túžime a pre ktorú sme boli stvorení

Ja patrím môjmu milému a on po mne túži!

Veľpieseň 7:11

Ježiš im povedal: „Synovia terajšieho veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmŕtvychvstanie, už sa viac neženia ani nevydávajú. 

Lukáš 20:34-35

Pane Ježišu, v našom kalendári sa dnešný deň nazýva Valentín – deň oslavy daru, láskavosti a zázraku romantickej lásky – lásky, za ktorú ti vzdávame vďaku a chválu. Ako každý z tvojich darov, aj romantickú lásku treba strážiť, spravovať a nepremeniť ju na niečo konečné – nadobúdajúce určujúcu alebo oslabujúcu moc.

V dôležitejšom kalendári – kalendári milosti – je dnešný deň ideálny na to, aby sme oživili jedinú lásku, ktorá je lepšia ako život. Tvoju neporovnateľnú, nezmerateľnú lásku k nám v evanjeliu – lásku, ktorá odpovedá na hlbokú túžbu našich sŕdc po naplňujúcej intimite, nezlomnej radosti a večnom zavŕšení.

Žiadna ľudská bytosť (ani keby ich bolo viac), žiadna veľká romanca, žiaden búrlivý milostný vzťah nedokáže zaplniť vákuum v našom vnútri, ktoré je jedinečne vyhradené pre teba. Naše najlepšie vzťahy a najzdravšie manželstvá sú len náznakom a šepotom toho, čo vlastne znamená patriť tebe.

Udeľ nám milosť hlbšie a bohatšie zakúsiť to, čo to skutočne znamená, že patríme tebe, Ježišu, pretože ty si ten Manžel, ten, ktorého sme vždy chceli – ten, s ktorým budeme navždy zažívať dokonalé spojenie, blaženosť a radosť. Učiň, aby táto dobrá správa bola viac ako naša teológia. Urob ju našou doxológiou – našou piesňou radosti a najvyššieho potešenia.

Navráť nám radosť z nášho spasenia a lásku, ktorú sme mali, keď sme ťa prvýkrát spoznali. Až do dňa, keď sa naše zasnúbenie s tebou stane dňom veľkej hostiny s tebou (Zj 19), veď nás ďalej a ďalej do pevného vzťahu s tebou. Nech tvoja láska určuje a podnecuje všetky naše ďalšie lásky. Tak veľmi o to prosíme, v tvojom nežnom a húževnatom mene.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Scotty Smith

je zakladajúcim kazateľom cirkevného zboru Christ Community Church v meste Franklin, TN v USA.