Autor - Champ Thornton

je americký kazateľ a spisovateľ. S manželkou Robben majú tri deti.