Autor - Marek Tomašovič

je kazateľom Zboru cirkvi bratskej v Trnave. Študoval IT, ale aj evanjelikálnu teológiu a misiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Marek má rád chutnú kávu (tú si dokonca aj doma sám napraží!), múdre knihy, IT a technologické "hračky" a predovšetkým priateľov okolo seba. Spolu s manželkou Martinou majú Trnavu veľmi radi a chcú vo svojom okolí vidieť ľudí, ktorí spoznávajú Božiu premieňajúcu lásku.

Hľa!

Apoštol Ján chce uchopiť našu pozornosť, chce aby sa naše oči obrátili smerom, ktorým ukazuje jeho prst. Čo nám chce tak veľmi nástojčivo ukázať?

Príchod dvoch kráľov

Ježiš nebol prvým nastupujúcim kráľom, ktorý za sprievodu radujúceho sa davu vstúpil do Jeruzalema. Ježiš napodobnil, ale napokon i prevýšil niekoho iného.

Len jeden kazateľ nestačí

Ako by ste vysvetlili ľuďom mimo cirkevného prostredia, čo je to staršovstvo? Ako by ste ho opísali? Vypočujte si úvodnú zo série štyroch kázní, ktoré by nám...