Biblia a teológia

Príchod dvoch kráľov

Po celom svete dnes kresťania oslavujú Kvetnú nedeľu – nedeľa pred Veľkou nocou, kedy Pán Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema a tak dal do pohybu sled udalostí, ktoré viedli ku krížu Veľkého Piatku. Dnes sa spolu pozrieme na tento známy príbeh o tom, ako Ježiš na oslici vstupuje do Jeruzalema a ľudia okolo sa radujú a mávajú ratolesťami. No to, čo dnes uvidíme je, že Ježiš nebol prvým nastupujúcim kráľom, ktorý takýmto spôsobom vstúpil do Jeruzalema. Naopak, Ježiš tu napodobňuje a napokon prevyšuje niekoho iného.

Evanjelium podľa Matúša 21:1-10 & Prvá kniha kráľov 1:5-53

TOMAŠOVIČ, Marek: Príchod dvoch kráľov

Marek Tomašovič

je kazateľom Zboru cirkvi bratskej v Trnave. Študoval IT, ale aj evanjelikálnu teológiu a misiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Marek má rád chutnú kávu (tú si dokonca aj doma sám napraží!), múdre knihy, IT a technologické "hračky" a predovšetkým priateľov okolo seba. Spolu s manželkou Martinou majú Trnavu veľmi radi a chcú vo svojom okolí vidieť ľudí, ktorí spoznávajú Božiu premieňajúcu lásku.