Autor - Hershael York

je dekanom na teologickej škole a profesorom kresťanského kázania na he Southern Baptist Theological Seminary. Zároveň je aj lazateľom cirkevného zboru the Buck Run Baptist Church v Kentucky, USA.