Kresťanský život

Boh nepotrebuje váš spev, ale váš blížny áno

Martin Luther raz povedal: „Boh nepotrebuje tvoje dobré skutky, ale tvoj blížny áno.“ To isté platí aj o speve v cirkevnom zbore.

Hoci Boh kresťanom prikazuje spievať, nepotrebuje náš spev na to, aby bol Bohom. Má večný zbor živých bytostí, ktoré nikdy neprestávajú spievať jeho chválu (Zj 4:8). A predsa nás stvoril tak, aby sme zažívali radosť – a povzbudenie – keď pozdvihujeme hlasy v chvále. Hoci si často predstavujeme spoločné uctievanie vertikálne, je tu aj bohatý horizontálny rozmer. Vaši blížni potrebujú spev vášho zboru.

Ktorí blížni? Napríklad títo štyria.

1. Váš pochybujúci blížny

Niektorí veriaci sa sotva dostanú každý týždeň do kostola. Majú pochybnosti o Božej dobrote, o tom, či ich miluje, o tom, či sa im ešte oplatí chodiť do kostola. Spev môže byť to posledné, na čo myslia.

Ale pri speve na bohoslužbách sa navzájom učíme a napomíname (Ef 5:19; Kol 3:16). Vo svojej vynikajúcej knihe Corporate Worship: How the Church Gathers as God’s People (Spoločné uctievanie: Ako sa cirkevb zhromažďuje ako Boží ľud) Matt Marker píše: „Zatiaľ čo naše uctievanie adresujeme Bohu, zároveň sa navzájom povzbudzujeme: Počúvajte tieto chvály! Potešte svoju dušu v Pánovi! Utešujte sa v jeho zasľúbeniach!

Spievanie Božieho slova môže pochybovača posilniť viac, ako si uvedomujeme.

2. Váš tónovo hluchý blížny

„Ale ja vôbec neviem spievať podľa tóniny,“ môže niekto namietať. Našťastie Boh neprikazuje kresťanom, aby spievali krásne – on prikazuje kresťanom, aby spievali. Spev na bohoslužbách je participatívny, nie performatívny; slúži na budovanie, nie na zábavu. Namiesto toho, aby boli divákmi, sú všetci povolaní k účasti – dokonca aj tí, ktorí nevedia udržať melódiu.

Ako s obľubou hovorí jeden z mojich pastorov: „Keď vstúpiš do zboru, vstúpiš do speváckeho zboru.“ Váš spev môže pomôcť hudobne hluchému bratovi alebo sestre, keď budete spoločne vydávať radostný zvuk Pánovi.

3. Váš stratený blížny

Nebol by začiatok bohoslužby s Tomom Pettym alebo Guns N’ Roses pre neveriacich príťažlivejší? Možno. Ale ľudí si získaš pre to, čím si ich získaš. Triky môžu osloviť neveriacich, ale keď sa raz obrátia, pomôžu im tie isté triky rásť?

Zamyslite sa nad tým, čo sa deje, keď spievate so svätými. Neveriacim ukážete, že hoci sa cirkev skladá z rôznych častí, je to jedno telo. Hoci pri speve harmónie sa používajú iné tóny ako pri speve melódie, pri spojení sa stane niečo nádherné: tóny sa spoja a vytvoria jeden jednotný zbor.

Aký to obraz vzájomnej lásky cirkvi! Hoci sme rôzni, naša vzájomná láska ukazuje našim strateným susedom, že evanjelium vytvára spoločenstvo, v ktorom jednota a rôznorodosť idú ruka v ruke. „Boh chce, aby naše spoločné uctievanie provokovalo pozorujúci svet,“ píše Merker. „Naše zhromaždenia nielen ohlasujú evanjelium. Ukazujú aj ľud evanjelia, predobraz prichádzajúceho nového stvorenia.“

Využite to na pritiahnutie stratených ľudí k Ježišovi a jeho cirkvi.

4. Váš trpiaci blížny

Stal som sa vedúcim chvál v našom zbore v čase, keď jeho členovia trpeli. Mnohí ešte stále trpia. Jedna rodina, ktorá dobrovoľne slúži vo chválospevovej kapele, stratila v priebehu troch týždňov neter a najlepšieho priateľa. Napriek temnote chcela sestra slúžiť svojmu zboru prostredníctvom spevu. Pieseň, ktorú viedla, bola obľúbenou piesňou jej najlepšej priateľky. Počas skúšky mi v slzách povedala: „Možno budem potrebovať, aby si ju zaspieval za mňa.“ Odpovedal som: „Sestra, na to sme tu my. Možno budeme musieť všetci spievať túto pieseň za teba – a to je v poriadku.“

Zaspievala pieseň cez slzy, pričom jej pomáhalo celé zhromaždenie. Zborový spev pomáha trpiacim svätým, keď nemôžu spievať. Môžete spievať za nich, keď nemôžu spievať sami.

Ochudobňujeme sa, keď zanedbávame horizontálny rozmer zborového uctievania. Merker to dobre vystihuje:

Vyvyšovanie a budovanie sa navzájom posilňujú. Nemôžeme ich od seba oddeliť. Oslava Boha povzbudzuje druhých a láska k bratom a sestrám prináša radosť Bohu. Vertikálna a horizontálna časť patria k sebe, každú nedeľu.

Boh nepotrebuje váš spev, ale váš blížny áno.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Salvador Blanco

je ženatý s JonEllen. Študuje na Beeson Divinity School (MDiv) a je vedúcim služby chvál v Iron City Church v Birminghame v Alabame.

Salvador Blanco tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články