Téma - Jednota cirkvi

Pandémia nejednoty

Ak každý kresťan nepreukazuje lásku voči ostatným pravým kresťanom, svet má právo posúdiť to tak, že on alebo ona nie je kresťanom.