Kresťanský život

Déjà vu

V zborovej škole sme pred pár mesiacmi čítali spolu knihu Učednictvím k církevnímu růstu, ktorú napísal C. Marshall a Tony Payne.

Kniha vyzýva, aby sa  zbory prednostne venovali budovaniu vinnej révy (ľudí) pred stavaním plotu, na ktorom by réva rástla (programov). Nabádajú, aby sa vrátili od programov k ľuďom.

Túto potrebu nám teraz trikrát podčiarkol zákaz verejných bohoslužieb. Môj pocit Déjá vu sa potvrdil, keď som sa vrátil k poslednému odstavcu knihy. Posúďte sami.

Zkuste si představit, že…

Zatímco píšeme tuto knihu, celý svět zaplavily novinové titulky, které hlásají, že se objevily první znepokojivé příznaky pandemie prasečí chřipky. Představte si, že pandemie už zasáhla i území vašeho státu a že z důvodu ochrany veřejného zrdaví a bezpečnosti zakázala vláda pořádat jakákoli veřejná shromáždení, na kterých se sejdou více než tři lidé. A řekněme, že kvůli nějaké katastrofální kombinaci místních poměrů by tento zákaz platil 18 měsíců.

Fungoval by dál váš stodvacetičlenný sbor bez jakýchkoli pravidelných shromáždění a domácích skupinek (s výjimkou těch tříčlenných)?

Co byste na místě kazatele udělali?

Môžná byste mohli svým členům posílat pravidelné dopisy a emaily. Mohli byste jim volat a možná udělat i nějaký podcast. Jak by se ale odehrávali pravidelné vyučování, kázání a pastorace? Ja by bylo možné povzbuzovat sbor k tomu, aby vytrval v lásce a dobrých skutcích, zvlášť za tak nepříjemných okolností? A co evangelizace? Jak byste nyní oslovili a kontaktovali nové lidi a dál se jim věnovali? Nekonaly by se žádné snídaně pro muže, žádné kávové dýchánky, žádné evangelizační kurzy ani misijní akce. Nic.

Mohli byste se samozřejmě vrátit k dávné praxi a začít navštěvovať členy sboru dům od domu a stejným způsobem v sousedství zvonit u dveří a snažit se oslovit nové lidi. Jak byste však mohli jako kazatelé navštěvovat všech 120 členů sboru včetne jejich dětí a vyučovat je? A což tepreve zvonit u všech dveří ve vaší čtvrti, natož se věnovat všem kontaktům, které jste navázali?

V takovém případě byste potřebovali pomoc. Museli byste začít u deseti nejzralejších křesťanů, se kterými byste se začali intenzivně po první dva měsíce scházet (zatímco se všemi ostatními byste zůstali v kontaktu telefonicky nebo mailem). Oněch deset mužů rozdělených do dvojic byste učili, jak číst Bibli a jak se setkávat a modlit s jedním či dvěma dalšími lidmi a jejich dětmi. Ti by pak měli dvojí úkol: jednak pastýřsky pečovat o vlastní ženu a rodinu tím, že budou společně pravidelně číst Bibli a modlit se, a pak se také scházet se čtyřmi dalšími muži, vyučovat je a povzbuzovat je k tomu, aby dělali totéž. Za předpokladu, že 80 % členů vašeho sboru žije v manželství, by prostědnictvím těchto prvních deseti mužu a těch, které by následně vyučovali, byla většina manželských páru zapojena do pravidelného povzbuzování na základě Bible.

Pokud by to fungovalo (a vy byste při tom stále nabízeli telefonickou a emailovou podporu), mohli byste si vybrat další skupinu, kterou byste osobně vzdělávali – lidi, kteří by se mohli scházet s nezadanými, nebo ty, kteří mají potenciál chodiť dům od domu a evangelizovat, nebo další, kteří by se uměli o nové kontakty dobře postarat.

Bylo by třeba najít si čas na spoustu osobních kontaktů a individuálních setkání. Ale pamatujte na to, že by se nekonala žádná shromáždění, žádné výbory, žádné farní rady, žádné semináře, žádné domácí skupinky, žádné brigády – de facto žádné skupinové aktivity či akce, které je třeba zorganizovat, řídit, získat na ně finance a účastnit se jich. Jen osobní vyučování a učednictví, a příprava vašich lidí k tomu, aby se z nich stali činitelé učedníků.

A nakonec zajímavá otázka: kdyby byl po 18 měsících zákaz zrušen a vy byste mohli obnovit nedělní shromáždění a všechna další shromáždění a další aktivity života sboru, co byste udělali jinak?

Úryvok je prebratý z knihy Učednictvím k cirkevnímu růstu od C. MARSHALL a T. PAYNE, Didasko: 2019, s. 162-3. http://didasko.cz/obchod/ucednictvim-k-cirkevnimu-rustu


Tomáš Henžel

je kazateľom misijného spoločenstva Cirkvi bratskej Bratislava - Paradox. Vedie denominačnú platformu zakladania zborov PLANt.sk. Tomáš je tiež lekár a s manželkou majú tri deti.