Ľudská zodpovednosť a sloboda

John Frame sa vo svojej knihe Doctrine of God zaoberá aj otázkou zodpovednosti človeka a jeho slobody.